- Resett - https://resett.no -

Oslo kommune med gjennomgang av offentlig støtte til AUF

Kulturetaten i Oslo vil gå gjennom vedtak om støtte til AUF.

Ungdomspartiet selv sier de har gjort det de kan for å følge regelverket i henhold til den såkalte 10-kronersvervingen, ifølge VG. [1]

Leder for seksjonen for tilskudd i Kulturetaten i Oslo kommune, Geir Nikolai Rege, sier han ikke får tallet på medlemmer som kun betaler 10 kroner i kontingent, til å stemme med kriteriene kommunen har satt.

annonse

– Kulturetaten vil umiddelbart igangsette en intern gjennomgang av vedtakene som er gjort etter at den nye forskriften forelå i 2016. Skulle det være gjort en saksbehandlingsfeil som har fått konsekvenser for utfallet av vedtaket, må vi ta stilling til hvilke konsekvenser dette skal ha i henhold til lovverket, sier han.

Leder i Oslo AUF, Varin Hiwa, er overrasket over reaksjonen fra Kulturetaten, og mener de har gjort alt for å følge regelverket.

– Vi har hatt en jevn dialog med ulike saksbehandlere i Oslo kommune og har levert alt vi skal, sier Hiwa.

annonse

I 2018, 2019 og 2020 har AUF i Oslo fått utbetalt over en million kroner fra ordningen.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474