Regjeringens «Forum mot muslimfiendtlighet» har holdt sitt første møte – fire statsråder stilte

  Statsminister Erna Solberg og kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer i Marmorhallen i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
  annonse

  Regjeringen har satt ned et forum mot muslimfiendtlighet, som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer. 21. januar hadde de sitt første møte.

  – Norge skal være et trygt og godt land å bo i, uavhengig av religiøs tilhørighet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

  Representanter fra den muslimske befolkningen og hele fire statsråder deltok.

  annonse

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

  «Flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, som angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august 2019, har ført til at mange muslimer føler seg utrygge. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering de siste årene viser at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme i Norge. Dette er bakgrunnen for at regjeringen besluttet å lage denne handlingsplanen mot diskriminering og hat mot muslimer,» skriver regjeringen.

  – Vi har nedsatt et eget forum for å sette søkelys på dette. Å legge til rette for dialog og meningsutveksling er et sentralt mål for regjeringen. Vi vil blant annet videreføre dialogen med muslimske organisasjoner om muslimers situasjon i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

  annonse

  Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

  Arbeidet med regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020-2023) inneholder også tiltak for å forebygge rasisme og hindre diskriminering mot muslimer.

  Les også: Allahu Akbar fra regjeringen – en fullstendig kontraproduktiv «handlingsplan mot muslimhat»

  Regjeringen skriver at «et av tiltakene i handlingsplanen er et forum mot muslimfiendtlighet hvor representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om forhold som har relevans for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme.»

  – Fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge og ellers i verden. Det har dessverre vært en økning i diskrimineringen av muslimer, og det må vi ta på alvor. Derfor er dette forumet så viktig! Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

  annonse

  Forumets første møte ble gjennomført digitalt torsdag 21. januar. Den muslimske befolkningen var representert ved ni ulike organisasjoner og tros- og livssynsamfunn.

  Organisasjonene som deltok på møtet var Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Minotenk, Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Salam, 10. august-stiftelsen og Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge.

  Setter du pris på Resett?

  VIPPS 124526
  BANK 1503.94.12826
  SMS “Resett” (200,- en gang) eller
  SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

  annonse