Saken er berammet 9. april i Oslo tingrett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Oslo tingrett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Januar 2017 ble afghaneren, (heretter benevnt som utlendingen) pågrepet og varetektsfengslet for omfattende vold og mishandling i nære relasjoner.

Utlendingen, som nå angivelig er 49 år dersom registreringen ved ankomst hos norske myndigheter er korrekt, har sonet ferdig en fengselsstraff på fire år idømt av Frostating Lagmannsrett i august 2017. Domfellelsen gjaldt blant annet til sammen hele syv overtredelser av vold og mishandling i nære relasjoner – familievold.

I tillegg, ble han ilagt kontaktforbud overfor sin kone og sine fem barn, samt dømt til å betale oppreisningserstatning til kona og barna.

annonse

Les også: Afghaner pågrepet for dokumentfalsk og brudd på innreiseforbudet

Utlendingen sonet ferdig dommen i Ringerike fengsel, og ble løslatt 20.12.20.

På bakgrunn av utlendingens grove kriminelle voldelige kontrollerbare handlinger i nære relasjoner innenfor hjemmets «trygge» fire vegger, ble han av utlendingsmyndighetene i juni 2020 utvist fra Norge og Schengenområdet med et varig innreiseforbud. Det vil i utgangspunktet si – for alltid!

annonse

Utlendingen sendte da inn en ny søknad om oppholdstillatelse til norske utlendingsmyndigheter. Den ble raskt avslått ved vedtak 29. juni 2020. Deretter fikk utlendingen i brevs form beskjed om at hans utreisefrist ble satt til samme dato som løslatelsen.

Pågrepet

Da utlendingen ble løslatt etter endt soning ved Ringerike fengsel, ble han automatisk pågrepet, innsatt og internert på Politiets utlendingsinternat i påvente av en tvangsretur til Afghanistan. Etter en kjennelse fra Oslo tingrett ble utlendingen i første omgang internert til og med 18.01.21.

Ønsker straffesaken gjenopptatt

7. januar sendte utlendingens advokat inn en ny omgjøringsanmodning til Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av utlendingen. Utlendingen mener seg uskyldig dømt, og ønsker straffesaken sin gjenopptatt.

Relatert til ovennevnte, var retten ikke i tvil, og bemerket at UNE har opplyst at de ikke har gitt utsatt iverksetting av vedtaket under behandling av omgjøringsanmodningen.

Les også: Nekter å returnere til hjemlandet – har vært flere år i kirkeasyl (+)

Vanskeligjør retur

annonse

Utlendingen er planlagt hjemsendt til Afghanistan med politieskorte i uke 5. Derfor måtte Oslo tingrett nå på ny behandle en eventuell videre internering av utlendingen.

Retten mente at det foreligger klare holdepunkter for at utlendingen vil gjøre det han kan for å unngå iverksettelsen av ovennevnte returvedtak dersom han nå løslates. Derfor ble interneringen forlenget til og med 8. februar 2021.

Utlendingen har på ingen måte overholdt og/eller forsøkt å respektere utreisefristen satt av norske myndigheter, sett i relasjon til egen løslatelse ved Ringerike fengsel.

I den anledning bemerker retten følgende:

«Utlendingen har ikke foretatt seg noe for å forlate Schengenområdet frivillig, selv om han har vært kjent med at han ikke har oppholdstillatelse i Norge og er utvist fra Schengenområdet. Han har for eksempel ikke søkt om frivillig retur gjennom IOM (International Organization for Migration) eller kontaktet politiet for å avtale utreise ved endt soning. I stedet har han fått en venn til å skaffe en bopel i Melhus. I retten forklarte han videre at han ønsker å skaffe bevis for at han er uskyldig dømt for å underbygge begjæringen om gjenopptagelse».

I den siste interneringskjennelsen i Oslo tinghus, fastholdt fortsatt politiets representant at utlendingen er planlagt returnert til Afghanistan i løpet av uke 5 i 2021.

Beryktet kriminell pågrepet i påvente av tvangsretur (+)

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon