Vidar Kleppe (t.v.) og Geir Ugland Jacobsen i partiet Demokratene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB. Fredrik Hagen
annonse
annonse

Langer ut mot Kjærner-Strømberg.

Etter at Fremskrittspartiet kastet tidligere fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ut av partiet 15. desember, har mye skjedd blant de enkelt av småpartiene i Norge.

Herunder har både Jacobsen og andre medlemmer av Fremskrittspartiet sluttet seg til Demokratene – og 24. januar ble det også klart at Selvstendighetspartiet i samlet flokk går over til partiet.

annonse

Nyheten om Selvstendighetspartiets overgang til Demokratene ble godt mottatt hos mange Resett-lesere. Noen mente dessuten at Nye Borgerlige burde bli med på laget for å skape en virkelig bred allianse.

Partisjef Kim Steinar Kjærner-Strømberg avviste imidlertid at Nye Borgerlige vil slå seg sammen Demokratene.

– Nye Borgerlige vil ikke gå inn i Demokratene, og det vil være unaturlig å bli en del av et sentrumsparti, slo Strømberg fast overfor Resett. Men ikke nok med det:

annonse

– Demokratene er, i henhold til sin kronikk i Resett, et «tradisjonelt sentrumsparti». Dette betyr jo politisk at de vil «leie lanke» med KrF og V. Vi er et konservativt politisk parti som vil bekjempe Davos-partiene som Demokratene nå frir til, sa Kjærner-Strømberg.

For et parti som fronter nasjonal selvråderett, er det uten tvil en alvorlig beskyldning å fri til den politiske eliten i Davos. Resett kontaktet derfor Demokratene for å la dem imøtegå påstandene.

Kim Steinar Kjærner-Strømberg påstår at Demokratene som uttalt sentrumsparti vil «leie lanke» med Kristelig Folkeparti og Venstre og fri til «Davos-partiene». Hva sier dere i Demokratene til dette?

– Demokratene er et nasjonalkonservativt parti som i en del saker har standpunkt nært det politiske sentrum. Vi legger vekt på det som vi anser som det beste for Norge, forteller Tove Merethe Johansen til Resett.

Johansen er organisatorisk nestleder i Demokratene.

Påstanden om at Demokratene er konservative, stemmer imidlertid ikke overens med uttalelser fra Geir Ugland Jacobsen og Vidar Kleppe.

annonse

– Det nye konseptet blir ikke nødvendigvis ytre høyre, men kanskje mer sentrumsorientert, sa Jacobsen til NRK etter sin overgang til Demokratene.

– I vår tids kontekst, vil Demokratene fremstå mer som et parti i det tradisjonelle sentrum, med sterk appell til alle som vil ta vare på land og folk, fulgte Jacobsen og Kleppe opp i meningsinnlegget «Hvor står «nye» Demokratene?» 3. januar.

Dermed råder det fortsatt full forvirring om Demokratenes politiske ståsted: et nasjonalt sentrumsparti eller et nasjonalt høyrekonservativt parti.

Vidar Kleppe og Geir Ugland Jacobsen har uttalt at Demokratene er et sentrumsparti. Hvordan tenker dere å balansere arbeideres rettigheter og velferd og gode rammevilkår for bedriftene?

– Det å forklare så sentrale deler av vår politikk i få ord, er umulig. Da alt henger sammen med hverandre i en helhetlig politikk, slik som vår. Vil derfor vise til programmet vårt, så kan vi svare konkret på direkte spørsmål derfra, lyder svaret fra Johansen.

24. januar meldte Selvstendighetspartiet overgang til Demokratene. Har dere konkrete planer om flere utvidelser?

– Alle som deler vårt politiske syn er velkomne til Demokratene, utover det vil vi per tid ikke si noe om fremtidige eller pågående utvidelser. 

Enkelte Resett-lesere har etterlyst ikke bare innvandringsstans, men også repatriering av fremmedkulturelle. Hvordan stiller Demokratene seg til slike krav?

Dette er et sammensatt politisk område, og vil igjen vise til programmet. Men, det er klart at vi er innvandringskritiske og vil kunne ta i bruk tiltak som de siste regjeringer ikke har gjort, heter det fra Demokratene.

– Hvor stor vurderer dere sjansen for et stortingsmandat til høsten? Kommer dere til å satse ekstra sterkt i noen fylker sammenlignet med andre?

Med den jevne tilstrømming av nye medlemmer og økt fokus på vår politikk, er muligheten for mandater voksende, men valget er ikke før i september og det er alt for tidlig å innkassere noe ennå, sier Tove Merethe Johansen.

Demokratene langer også ut mot sin tidligere partifelle Kjærner-Strømberg, som i 2016 forlot partiet etter å ha tapt striden om ledervervet.

– Kim Steinar Kjærner-Strømbergs påstander (om at Demokratene er et sentrumsparti, red.anm.) er like grunnløse som hans egen CV, som blant annet omhandlet at vedkommende var rådgiver for senator John McCain. Det medførte at han ble ekskludert av partiet, skriver Demokratenes organisatoriske nestleder.

annonse

Hun viser her til valget av Kjærner-Strømberg som leder av Demokratene i 2016. Valget skjedde på grunnlag av Kjærner-Strømberg solide CV – men kort tid etterpå mente Morgenbladet å kunne avsløre at nevnte CV var et falsum.

Overfor Resett avviser Kjærner-Strømberg at han skal ha blitt ekskludert fra Demokratene. Kjærner-Strømberg har fremlagt dokumentasjon hvor Partiregisteret greier ut og drøfter den mildt sagt kaotiske situasjonen i Demokratene i 2016.

– [D]et manglet gyldig beslutning og innkalling i forkant av landsmøtet av 18.06.2016. […] Ut fra disse forutsetningene er det vanskelig å komme til et annet resultat enn at alle beslutninger fattet på det aktuelle landsmøtet må anses som ugyldige, lød Partiregisterets konklusjon.

Selv om eksklusjonsvedtaket dermed mangler rettslig kraft, fikk Kjærner-Strømberg ikke medhold hos valgmyndighetene om at han var partiets rettmessige eier. Etter dette stiftet Kjærner-Strømberg konkurrenten Nye Borgerlige.

Både Partiregisteret og Partilovnemnda har måttet rive seg i håret i sine forsøk på å nøste opp i udokumenterte styremøter, ugyldige innkallinger og det øvrige organisatoriske rotet som preget Demokratene i 2016.

Ordlyden i et vedtak 1. desember 2016 tyder på at Partilovnemnda var mer enn bare lettere oppgitt over kranglefantene:

– En rekke andre stridsspørsmål som trer frem av saksdokumentene, er enten perifere eller helt uten betydning sett i forhold til klagegjenstanden. I Nemnda anser ikke det som sin oppgave å ta standpunkt til de mange stridigheter som synes å pågå internt i DiN (Demokratene i Norge, red.anm.), i større grad enn nødvendig for å kunne avgjøre den foreliggende klagen, skrev nemnda.

– Partilovnemnda tillater seg i tillegg å påpeke at den fremlagte dokumentasjonen […] indikerer omfattende intern uenighet i partiet. Slik uenighet verken kan eller bør avklares av registermyndighetene i større grad enn nødvendig for å treffe de forvaltningsvedtak som følger av loven.

– Medlemmer som vil partiet vel bør i stedet finne sammen med sikte på å legge et tryggere grunnlag for partiets videre virksomhet. I siste instans er det dessuten anledning til å søke intern uenighet avklart gjennom sivilt søksmål.

Avviser samarbeid med Demokratene: – Vi er konservative, de er et sentrumsparti

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon