Utopistiske revolusjoner og den nye overklassen

Vi står nå ovenfor den mest radikale samfunnsendringen i Norge i nyere tid med «Klimakur 2030» (nå omdøpt til «Klimaplan 2021-2030»). Nå ønskes det å øke ambisjonene betydelig for reduksjonene per innbygger i utslipp innenfor norsk nasjonalt klimaregnskap, slik at man kan høste dyrbar prestisje i ymse internasjonale organer ved å «gå foran» (med et … Fortsett å lese Utopistiske revolusjoner og den nye overklassen