- Resett - https://resett.no -

Veiene har blitt bedre, ifølge rapport – Frp frykter kutt

Veiene er blitt klart bedre mellom 2014 og 2019. Det hadde ikke skjedd om venstresiden hadde styrt, mener to tidligere samferdselsministre.

Vista Analyse har gjennomgått veistandarden på oppdrag for interesseorganisasjonen Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Vår indikator for kjøreteknisk kvalitet viser en forbedring for alle veityper og alle fylker. Det er særlig kvaliteten på veidekke og veidekkets bredder som har bedret seg, konkluderer rapporten [1].

annonse

Det er store regionale forskjeller, ifølge rapporten.

– Vestland, Agder og Troms og Finnmark scorer relativt dårligst på vår indikator for veiers kjøretekniske kvalitet, heter det.

Les også: Frp-Hoksrud raser mot planer om bensinforbud i Oslo og Bergen [2]

annonse

Fremskrittspartiet, som satt med ansvar for samferdselsdepartementet i perioden rapporten dekker, mener de kan ta æren for forbedringene.

– Vi skal huske at både veksten i bevilgninger og reformarbeidet møtte stor motstand og ville åpenbart ikke skjedd om venstresiden hadde styrt, mener tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Den satsingen som Frp viste i regjering for riksveier har ikke blitt fulgt tilsvarende opp fra andre partier som styrer rundt i fylkeskommunene, mener Solvik Olsen.

Solvik-Olsens etterfølger Jon Georg Dale påpeker at regjeringen kuttet i bevilgningene til vei så fort Frp forlot regjeringen. Dale overlot nøkkelen til kontoret til Knut Arild Hareide (KrF), som har sendt klare signaler om at transportplanen må slankes. Regjeringens forslag skal legges fram i mars.

Rapporten viser også til redusert ulykkesrisiko på veiene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474