- Resett - https://resett.no -

Rotevatn: – Senterpartiet har markert seg som en motstander av miljøavgifter

Klimaminister Sveinung Rotevatn sier at han håper heller at Senterpartiet vil diskutere tiltak, istedenfor å diskutere hvem som skal slippe å være med på klimadugnaden.

Resett skrev i går om Senterpartiets miljøpolitiske talsperson Ole André Myhrvold, som går mot å øke Co2-avgiften. Han mener at det vil slå skjevt sosialt og geografisk. Kostnadene vil bli påført folk og næringsliv.

Les også: Senterpartiet sier nei til å tredoble CO2-avgiften [1]

annonse

Miljøpolitisk talsperson i Frp, Jon Georg Dale sier også nei til avgiftsøkningen. At de ikke støtter Rotevatn i økte avgifter skuffer han stort.

– Det er skuffende. Hvis forurensere ikke skal betale, blir klimapolitikken veldig ineffektiv og preget av særinteresser. Det gir dårlige resultater, sier Rotevatn til Klassekampen [2].

Men Rotevatn legger til at han blir ikke overrasket, siden Senterpartiet har markert seg som en motstander av miljøavgifter. Han ser heller ikke lyst på fremtiden, om det skulle bli et regjeringsskifte.

annonse

– Men det er like fullt skuffende, ikke minst fordi Sp er den drivende krafta i opposisjonen og ser ut til å ville dominere en eventuell ny rødgrønn regjering, sier Rotevatn, og lover at staten kan utjevne skjevheter gjennom kompensasjonsordninger:

Les også: Melby angrep Senterpartiet i sin tale til landsstyret [3]

Han påstår videre at Sp og Frp driver populisme i klimapolitikken, og det medfører en polarisering:

– Jeg skulle ønske at Sp og Frp, som så vidt jeg vet er for klimamålene vi har satt, ikke bare kommer med alle mulige utspill om ting de er mot, men også av og til nevner klimatiltak de er for.

MDG-Lan: – Regjeringens klimaplan torpederer Oslos klimamål [4]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474