KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringen følger ikke opp stortingsvedtak om forbud mot utenlandskfinansierte trossamfunn.

Da Stortinget behandlet lov om lov om tros- og livssynssamfunn, vedtok et flertall at livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.

I et svar til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at en slik bestemmelse var foreslått, men ikke fullt ut utredet i forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn som var på høring i 2017.

annonse

– Blant annet i lys av høringen, valgte departementet å ikke gå videre med en slik bestemmelse. Det ble i høringen pekt på at et forbud mot uønsket utenlandsfinansiering vil være svært vanskelig å avgrense rettslig og å håndheve i praksis. Det ble også holdt fram at det kan være uklart hvilken forståelse av retten til tros- og livssynsfrihet det er som skal legges til grunn, og også hvilke begrensninger et forbud vil legge på norske trossamfunns adgang til å samarbeide med trossamfunn i de aktuelle statene, skriver Ropstad.

Svar

Dette skriver han som et svar på et skriftlig spørsmål fra Tybring-Gjedde, som ønsket å vite hva  regjeringen vil gjøre for å kontrollere pengeoverføringer fra autoritære stater til trossamfunn i Norge.  I spørsmlet viste Frp-representanten til Dagbladets granskning, som blnat annet viste at totalt 16 av drøye 200 trossamfunn har mottatt støtte fra land uten trosfrihet, herunder Saudi-Arabia.

annonse

Ropstad skriver at Barne- og familiedepartementet utreder sammen med Utenriksdepartementet hvordan Stortingets vedtak kan konkretiseres.

– Hvordan bestemmelsen skal håndheves, kan jeg ikke gå nærmere inn i på det nåværende stadiet i utredningsarbeidet.

Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon