KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse

Regjeringen følger ikke opp stortingsvedtak om forbud mot utenlandskfinansierte trossamfunn.

Da Stortinget behandlet lov om lov om tros- og livssynssamfunn, vedtok et flertall at livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.

I et svar til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at en slik bestemmelse var foreslått, men ikke fullt ut utredet i forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn som var på høring i 2017.

annonse

– Blant annet i lys av høringen, valgte departementet å ikke gå videre med en slik bestemmelse. Det ble i høringen pekt på at et forbud mot uønsket utenlandsfinansiering vil være svært vanskelig å avgrense rettslig og å håndheve i praksis. Det ble også holdt fram at det kan være uklart hvilken forståelse av retten til tros- og livssynsfrihet det er som skal legges til grunn, og også hvilke begrensninger et forbud vil legge på norske trossamfunns adgang til å samarbeide med trossamfunn i de aktuelle statene, skriver Ropstad.

Svar

Dette skriver han som et svar på et skriftlig spørsmål fra Tybring-Gjedde, som ønsket å vite hva  regjeringen vil gjøre for å kontrollere pengeoverføringer fra autoritære stater til trossamfunn i Norge.  I spørsmlet viste Frp-representanten til Dagbladets granskning, som blnat annet viste at totalt 16 av drøye 200 trossamfunn har mottatt støtte fra land uten trosfrihet, herunder Saudi-Arabia.

annonse

Ropstad skriver at Barne- og familiedepartementet utreder sammen med Utenriksdepartementet hvordan Stortingets vedtak kan konkretiseres.

– Hvordan bestemmelsen skal håndheves, kan jeg ikke gå nærmere inn i på det nåværende stadiet i utredningsarbeidet.

Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse