Illustrasjonsbilde. Pixabay
annonse

Som dyr er mennesker et produkt av biologisk evolusjon. Det er likevel en kløft mellom dyr og mennesker. Det som skiller oss fra dyr, er at vi også er personer.

En person er selvbevisst og vet at andre personer er selvbevisste. Som personer er vi rasjonelle hvilket betyr at vi kan argumentere og gi grunner for våre valg. Personer står moralsk ansvarlig for sine handlinger. Den moral som veileder våre valg er produkt av evolusjon, historie og kultur.

Dyr er ikke selvbevisste eller rasjonelle, men som mennesker har dyr bevissthet og kan føle smerte og behag. Vi kan behandle dyr med omtanke slik at smerte reduseres og lystfølelse øker, men det er umulig å behandle dyr som personer.

annonse

Les også: Statens funksjoner er overvurderte

Det er forskjell på kulturer når det gjelder respekt for mennesker som personer. En manglende respekt for mennesket som person kan i mangel av andre ord kalles for depersonifisering. (I motsetning til depersonifisering ved psykiske lidelser er dette en strukturell depersonifisering på grunn av kulturelle og historiske faktorer). Mange kulturer har sterke depersonifiserende føringer basert på tradisjon. Slaveri representerer den mest ekstreme form for depersonifisering. I klankulturer er også individene til en viss grad depersonifisert ved at definerte roller innskrenker handlingsrommet. Respekt for individet som person har vært den viktigste kvaliteten ved den vestlige tradisjon inntil nylig.

Dessverre er respekten for mennesket som person i ferd med å svekkes i Vesten. Politisk har det i lengre tid skjedd en depersonifisering hvor vi fratas muligheter til å gjøre personlige valg på viktige områder. Parallelt har det skjedd en «personifisering» av staten som har overtatt mange av de vesentlige valg vi som personer tidligere måtte gjøre. Det er staten som nå velger utforming og innhold av helsevesen, utdanning og mye mer.

annonse

Politisk betyr depersonifiseringen at bevissthet erstatter selvbevissthet. Statens fokus på bevissthet på bekostning av selvbevissthet plasserer oss i samme kategori som dyr. Vår selvbevissthet og tilhørende rasjonalitet undertrykkes eller kriminaliseres. Smerte (fattigdom, sykdom, alderdom og krenkelser) og behag (brød og sirkus) blir styrende politisk.

Les også: Venstremonstre

Det er venstresiden som leder an i depersonifiseringen av menneskene gjennom staten. Moral angår valg og det underlige er at venstresiden ser på seg selv som representanter for høyverdig moral mens høyresiden ofte betraktes som grådig, egoistisk og kanskje til og med ond. Intet er lenger fra sannheten. Venstresidens moral angår den «personifiserte» statens valg. Det typiske er at venstresiden setter seg politiske mål som tar sikte på å optimalisere vår bevissthet som vi har felles med dyr (redusere smerte og øke velbehag). Det er høyresiden som tradisjonelt har forsvart mennesket som person. Respekt for individet som person impliserer frihet og frivillig samhandling mens statens virkemidler av nødvendighet er basert på vold eller trusler om vold (fengsel). Dessverre deltar høyresiden nå i depersonifiseringen av individet.

Som personer tillates vi å gjøre valg og ta følgene av våre valg. Det er ikke overraskende at kulturer hvor menneskene respekteres som personer, er de mest innovative og velstående. En depersonifisert kultur stagnerer. Det er alarmerende at faren for depersonifisering av vår kultur ikke har bredere plass i den politiske diskusjon. Til og med mange i kirken har forlatt kristendommens tradisjonelle fokus på selvbevissthet (mennesket som person) til fordel for bevissthetsorienterte mål (fravær av ubehag som vi har felles med dyr).

Statens håndtering av coronaepidemien har akselerert depersonifiseringen av mennesket og vi står overfor ytterligere depersonifisering dersom klimaaktivistene får viljen sin. Vi må stå opp mot denne utviklingen og forsvare at vi som personer er selvbevisste og ikke bare bevisste. Det kan bare skje ved nedbygging av staten.

Innspill til klimadebatten: Frykt ikke, jorden «skal bestå for evig»

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse