Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) besøker moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat og deres feiring av eid i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
annonse

Forum om muslimfiendtlighet ble etablert som følge av hardt arbeid fra Abid Raja og Venstre. Forumets første møte ble gjennomført digitalt 21. januar.

Til stede var ni ulike organisasjoner: Islamsk Råd Norge, Muslimsk Dialognettverk, Minotenk, Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Salam, 10. august-stiftelsen og Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge.

Men hvor var Islam Net? Og hva med muslimer i Norge som ikke er medlem av noen av disse organisasjonene?

annonse

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sa i sin tale at målet er at representanter fra regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes. Ifølge SSB bor det over 200 000 muslimer i Norge. Hvor mange medlemmer har de ni organisasjonene til sammen, om man opererer med reelle tall? IRN er en paraplyorganisasjon for de fleste moskéer og muslimske organisasjoner i Norge. Det betyr at medlemmer i IRN også er registrert i moskéer, og ofte i tillegg er registrert i en eller flere av organisasjonene som var deltakere i Forum om muslimfiendtlighet.

Med andre ord er det mange muslimer som slett ikke er medlem av en moske eller som er registrert i en av de ni deltagende organisasjonene. Og motsatt kan man spørre hvorfor selveste Islam Net, som er en organisasjon som har betalende medlemmer og tilhengere, ikke deltar i forumet?

Hvorfor deltar så få i forumet?

annonse

Det betyr at Abid Rajas formulering om «den muslimske befolkningen» ikke stemmer, for ikke alle i den muslimske befolkningen er medlem i en av de ni organisasjonene. Forumet som skal møte regjeringen og jobbe med diskriminering og likestilling, er i praksis diskriminerende. At Islam Net, med så mange muslimske medlemmer ikke er deltaker i forumet, kan handle om to ting:

  1. Fahad Qureshi, som leder Islam Net, er ærlig i sine uttalelser når han sier at han er muslim og at han praktiserer islam slik islam faktisk er. Han taler ikke med to tunger. Fahad Qureshis omgang med taqqiya er langt mindre enn IRNs omgang med fenomenet. Taqqiya er innen islam et begrep som legitimerer det å skjule eller å lyve om sin tro, å ikke fremme sannheten, for i stedet å fremme islam.
  2. Fahad Qureshi står for det reelle islam og forestiller seg ikke, slik «moderate imamer» ofte gjør når de står frem i media og tar avstand fra terror og selvmordsbomber. Imamer som tar avstand fra terror, tar ikke nødvendigvis avstand fra de av hadithenes og koranens vers som trigger til vold og skaper terrorister. De fremfører bare noen ord, ment for å lure europeere.

Er det noen forskjell på det Fahad Qureshi står for og det IRN og noen andre deltakere står for? De tror på den samme Allah, den samme profeten, de samme hadithene og vers fra koranen, og de samme sharia-lovene.

Vil noen i forumet ta avstand fra islams kvinnefiendtlighet og annet hat?

Ingen av de ni organisasjonene står frem og tar avstand fra vers i koranen som er mot likestilling for kvinner, som for eksempel vers som gjelder arv, tildekning av kvinner eller vers som sier at «kvinnen skal adlyde sin mann» eller at «kvinnen er din åker».

Les også: Hvilket forum skal beskytte oss mot islamsk fiendtlighet?

annonse

Har noen av de ni organisasjonene eller deltakerne i forumet stått frem og har sagt at hadithene, som er Muhammed utsagn og handling, er feil fordi Muhammed var et menneske og at et menneske selvsagt kan snakke eller handle feil? Hvilke av de ni organisasjonene i forumet fordømmer Muhammeds handlinger og utsagn mot jøder? Hvilke av dem fordømmer Muhammeds ekteskap med en ni år gammel jente? Hvilke av organisasjonene står frem og krever at Det europeiske Fatwarådet, som er hovedveileder for alle moskéer, utsteder en fatwa som forbyr barneekteskap? Har de sendt brev til de store lærde i muslimske land og bedt om et forbud mot barnebruder?

Hvilke av disse organisasjonene har reagerte eller demonstrert mot grunnloven i Afghanistan, som sier at mannen kan kaste sin kone ut av huset hvis hun nekter ham sex i tre netter? Hvilke av disse organisasjonene krever en ny koran uten vers som er mot vantro, mot jøder, mot kvinner, eller uten vers som bidrar til terror, som dette:

«(Kjære høyaktede elskede! Kom i hu det mektige synet av din ære), da Herren din åpenbarte budskapet for englene (på Badr-dagen): «Jeg er også med dere (for å støtte Sendebudets følgesvenner)! Hold de troendes føtter stø (på slagmarken ved det gledelige budskapet og hjelpen)! Jeg skal med det samme kaste skrekk i de (militante) vantros hjerte (for Profeten Mohammads hær). Hogg mot deres (de militante vantros) hals ovenfra, og knus ethvert av deres kroppsledd (som motsvar på deres krigslister og kamphandlinger)!» Fra koranen, kapittel 8, vers 12.

Hvilke av de ni organisasjonene fordømte terroren da en terrorist skar hodet av en fransk lærer? Hvilke av dem, (vi kunne håpet særlig på IRN, som er paraplyorganisasjon for moskéene), hvilke av dem fordømmer disse versene? Hvilke av organisasjonene jobber for en koran uten de rundt 500 voldelige versene som er i boken?

Dette forumet, som ble etablert som følge av hardt arbeid fra Abid Raja og Venstre, er et forum for å begrense ytringsfriheten og å kvele enhver kritikk av islam ved å bruke ordene «rasistisk» eller «diskriminerende» som skjold. Det er vel heller slik at regjeringen, i samarbeid med norske moskéer, burde opprettet et forum der man satte seg ned og skrev en ny koran; en koran man kunne leve med i et moderne samfunn.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse