- Resett - https://resett.no -

Zelenskij stenger tre tv-kanaler

Den 2. februar 2021 vedtok Det nasjonale sikkerhetsråd i Ukraina å stenge [1] tre tv-kanaler, 112, NewsOne og ZIK.

Som begrunnelse for stengingen oppgis at eieren av tv-kanalene, Taras Kozak [2], skal ha vært involvert i økonomiske transaksjoner med Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Lugansk, noe dagens ukrainske makthavere betrakter som støtte til terrorisme.

Tv-kanalene ble umiddelbart tatt av luften, men de har forsøkt å opprettholde virksomheten på nettet. For å få til en fullstendig blokkering har Kiev-regimet bedt Youtube om å slette deres kontoer.

annonse

Kozak er medlem av Radaen, det ukrainske parlamentet, der han representerer Opposisjonsplattformen – For livet [3]. Han regnes som en venn av – eller et redskap for – forretningsmannen Viktor Medvedtsjuk [4],  som er en av lederne for Opposisjonsplattformen – For livet. De fleste observatører betrakter stengingen av tv-kanalene som et forsøk fra dagens ukrainske president Vladimir Zelenskij [5] og kretsen rundt ham på å bringe opposisjonen til taushet.

Les også: Vil Donbass endelig bli gjenforent med Russland? [6]

At Zelenskij og hans parti har grunn til å frykte opposisjonen er det ingen tvil om. En nylig gjennomført meningsmåling [7] viste at nesten hver fjerde ukrainer (22,5 prosent) kunne tenke seg å stemme på Opposisjonsplattformen – For livet, som ved parlamentsvalget i 2019 fikk 13 prosent av stemmene. Oppslutningen om Zelenskijs parti, Folkets tjener, som ved parlamentsvalget i 2019 fikk 43,2 prosent av stemmene, derimot, er bare 17,3 prosent. Deretter følger partiet til tidligere president Petro Porosjenko, Europeisk solidaritet, og partiet til «gassprinsessen» Julija Timosjenko, Fedrelandet, som henholdsvis 16,1 og 13,1 prosent sier at de ville ha stemt på.

annonse

Opposisjonsplattformen – For livet er det eneste virkelige opposisjonspartiet i dagens Ukraina. Mens de øvrige partiene går inn for å knytte Ukraina til EU og Nato, og er mer eller mindre russofobiske, går Opposisjonsplattformen – For livet inn for å gjenopprette et godt forhold til Russland og å løse konflikten med opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina gjennom forhandlinger.

Dette er et program som ligger tett opp til løftene om å gjøre slutt på konflikten i Øst-Ukraina og å skape et Ukraina for alle som den russiskspråklige Vladimir Zelenskij gikk til valg på da han i 2019 ble valgt til president med 73,2 prosent av stemmene – mens den russofobe kandidaten Petro Porosjenko bare fikk 24,5 prosent.

Les også: Koronafrykt utløser opptøyer i Ukraina [8]

Men etter å ha kommet til makten kom Zelenskij til å føre en politikk som ikke atskilte seg nevneverdig fra politikken til Porosjenko. Kiev nektet fremdeles å bidra til en forhandlingsløsning på konflikten i Øst-Ukraina ved å oppfylle de såkalte Minsk-avtalene [9] fra 2015. Og forsøket på å utrydde russisk språk og kultur gjennom drakoniske språklover, som Porosjenko og nasjonalistene stod bak, ble videreført. Dette har fått store befolkningsgrupper som ønsker fred og forsoning, til å oppgi Folkets tjener og å orientere seg mot Opposisjonsplattformen – For livet. Folkets tjener har dessuten blitt rammet av en mengde skandaler og korrupsjonsanklager, slik det styrende partiet i en mer eller mindre sammenbrutt stat som Ukraina vil måtte bli.

Det som førte til stengingen av de opposisjonelle tv-kanalene, skal ha vært at de stilte spørsmål ved ukrainske myndigheters nei til innkjøp av russisk Covid-19-vaksine i en situasjon der Ukraina står bakerst i køen for innkjøp av vaksine fra Europa, USA eller Kina, slik at vaksine tidligst kan tilbys befolkningen om 1–2 år. I et land med dårlig helsevesen, liten tiltro til myndighetene og rykter om at folk med penger kjøper vaksine innsmuglet fra utlandet, er dette et brennbart tema.

Les også: Ingen løsning av konflikten i Ukraina på toppmøte i Paris [10]

Som forventet støtter USA [11] Zelenskijs beslutning om å stenge de tre tv-kanalene, mens EU har kommet med en tvetydig uttalelse [12] som snakker om både nasjonal sikkerhet og nødvendigheten av å forsvare mediafrihet.

Massemedia og kommentatorer burde i denne situasjonen stå opp for ytringsfriheten og fri samfunnsdebatt og gjøre det klart for Zelenskij at stenging av opposisjonelle tv-kanaler er uforenlig med de europeiske verdiene den ukrainske presidenten hevder å være ledet av. Men det eklatante angrepet på det frie ord i det angivelig europeiske Ukraina vil neppe utløse særlig mye kommentarer og kritikk. Vestlige kommentatorer foretrekker heller å snakke om Navalnyjs underbukser.

annonse

Artikkelen ble først publisert på Kaleidoskop [13].

Ukraina privatiserer jorden; Zelenskij truer kritikere [14]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474