annonse
annonse

Den teknologiske utviklingen har gitt både statlige og ikke-statlige aktører «utvidet handlingsrom», advarer sjefen for etterretningstjenesten, ifølge NTB.

– Dette må ses i sammenheng med økt stormaktsrivalisering og er de viktigste drivkreftene bak trusselbildet, sa Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten, under en pressekonferanse mandag.

Han trakk fram tre sentrale elementer i dette bildet: Vedvarende påvirkning fra utenlandske aktører, økt militær aktivitet og spenning i nord og fortsatt terrortrussel mot Europa.

annonse

Russland og Kina fortsatt den største trusselen

Den største etterretningstrusselen kommer fortsatt fra Russland og Kina, ifølge E-tjenesten.

– Etterretningstrusselen forblir størst fra Russland og Kina. Ekspertisen og handlingsrommet til de russiske og kinesiske etterretnings- og sikkerhetstjenestene har vokst de siste årene, sa Nils-Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten, under pressekonferansen mandag.

annonse

Pandemien har forsterket risikobildet

Det digitale risikobildet er skjerpet, og pandemien har gitt økt risiko, fastslår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i PSTs trusselvurdering.

NSM konkluderer med at Norge står overfor et komplekst risikobilde hvor fremmede stater forsøker å utnytte sårbarheter i norske funksjoner, virksomheter og systemer.

 Det digitale risikobildet vurderes som skjerpet, samtidig har koronapandemien gitt økt risiko.

– Dataangrepet mot Stortinget høsten 2020 er én av flere alvorlige hendelser den siste tiden som illustrerer trusselaktørenes kapasitet og vilje til å ramme norske virksomheter, heter det.

Norske myndigheter har anklaget Russland for å stå bak angrepet, noe russiske myndigheter har avvist.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon