Lysthuset ved herregården i Litauen som har fått 1,7 millioner i norsk pengestøtte. Foto: Riksantikvaren
Lysthuset ved herregården i Litauen som har fått 1,7 millioner i norsk pengestøtte. Foto: Riksantikvaren
annonse
annonse

– Omfanget av EØS-midlene har blitt så stort at det ukritisk blir delt ut støtte til prosjekt som  er vanskelig å forsvare.

I behandlingen av et forslag fra Senterpartiet om å kutte pengestøtten til EU, kommer det frem at norsk bistand i dag går til formål som flere vil stille spørsmålstegn ved. Et eksekempel på dette er hvordan kulturrådet har bevilget penger til opppussing av herregårder i Øst-Europa, noe som har skapt sterke reaksjoner.

Blant annet har EU-midler til Ungarn gått til restaurering av en historisk herregård, til en pris av 7,5 millioner kroner i støtte fra norske EØS-midler. Et lysthus på Eleja Herregård i Latvia har fåttt 1,7 millioner i norsk støtte.

annonse

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet påpekte under behandlingen av saken  at dersom alle prosjektene som er finansiert gjennom EØS-finansieringsordningene, skulle godkjennes enkeltvis i Stortinget, er det etter disse medlemmers syn høyst usannsynlig at alle prosjektene hadde blitt godkjent.

–  Disse medlemmer mener at en debatt rundt hva EØS-midlene finansierer, er hensiktsmessig. En generell argumentasjon om at midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa, er ikke treffende for alle enkeltprosjekter, heter det i dokjemntet.

Stiller spørsmål

annonse

Frp og Senterpartiet stiller spørsmål ved om slike prosjekt bør finansieres av norske skattepenger.

– Etter disse medlemmers oppfatning har omfanget av EØS-midlene har blitt så stort at det ukritisk blir delt ut støtte til prosjekt som isolert sett er vanskelig å forsvare.

Frp stemte likevel mot å kutte i EØS-støtten og fremmet heller egne, alternative forslag.

Kulturrådet gir denne mannen 37 millioner skattekroner for å degenerere seg med maling: – En skandale!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon