- Resett - https://resett.no -

Danmark planlegger asylmottak i Afrika eller Midtøsten – vil ha med Norge

Statssekretær i Justisdepartementet Hilde Barstad fra Høyre, sier at de vil ha et møte med danske myndigheter om saken.

Danmark vil ha Norge og Storbritannia med på prosjektet. Men overfor Bistandsaktuelt [1] avviser Barstad at det er aktuelt med en slik politikk for Norge nå.

– Danmark har på embetsnivå bedt om et møte for å orientere om deres prosess i forbindelse med samarbeid med tredjeland om asylsøkere», sier hun, og legger til at innvandring er et emne som er under debatt:

annonse

– Norge følger med på diskusjonene i EU om asyl og innvandring, og deltar der vi har anledning.

Les også: Dansk innvandringsminister: – Vi må erkjenne at integreringen ikke fungerer [2]

Alle som søker asyl i Danmark vil bli send til et mottak i Afrika eller Midtøsten. Dette er ledd i den danske regjeringens mål om «null asylsøkere». De vil benytte bistand til å få etablert asylmottak. Der må asylantene oppholde seg helt til søknaden blir avgjort. Får de opphold vil de bli sendt tilbake til Danmark.

annonse

Det har vært lite debatt om en slik løsning i Norge. Men NRK [3] skriver at Frp foreslo i august 2013 blant annet asylmottak i utlandet, det var i rapporten [4] fra Fremskrittspartiets bærekraftutvalg. Den ble ledet av Per Sandberg og Per-Willy Amundsen samt Christian Tybring-Gjedde. Utvalget var et innspill til partiets nye asyl- og innvandringspolitikk.

Foruten forslaget om asylmottak i utlandet, ville de ta oppholdstillatelsen fra de som reiser på ferie i hjemlandet. De ville også ha forbud mot søskenbarnekteskap, og at innvandrere må jobbe og bo i Norge i ti år før de kan få statsborgerskap. De ville også trekke i trygden til innvandrere som sender barn på skolen uten å kunne norsk.

Men de andre partiene ristet på hodet. Daværende bistandsminister Heikki Eidsvoll Holmås fra Sosialistisk Venstreparti kalte forslagene: «det drøyeste politiske angrepet på menneskers grunnleggende rettigheter han noen gang har sett.», skriver Nationen [5]. Holmås har i dag blitt konsulent og fagforeningsmann for utbygging av vindmøller.

Les også: Vindmøller: Heikki Holmås sitter på begge sider av bordet [6]

Jonas Gahr Støre tok sterk avstand fra begrepet «kulturell bærekraftig innvandring», og ville ikke engang diskutere forslagene:

– Gjennomgående for Fremskrittspartiet er at de har en mistenksomhetskultur. De har en kultur som ikke noe sted faktisk anerkjenner at folk med ulik bakgrunn faktisk gir gode bidrag til landet vårt.

annonse
Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Integreringsminister Guri Melby var den gang sentralstyremedlem og leder av Venstres programkomité. Hun mente at forslagene ville være ødeleggende for integrering. Hun likte ikke forslaget om å trekke i trygden hvis barna ikke lærte seg norsk.

– Det å stenge dem ute fra trygdeordninger og gjøre det vanskeligere å få familien hit, få statsborgerskap og for barn å oppnå språkkunnskapene de trenger, vil heller få motsatt effekt, mente hun den gang.

Men i Danmark er saken om asylmottak i Afrika eller Midtøsten ute på høring. De vil gjerne samarbeide med Norge og Storbritannia. EU forbyr de enkelte medlemslandene å samarbeide om asylpolitikk. Men Danmark har reservert seg fra å delta på EUs felles asylpolitikk. Norge er som kjent ikke med i EU, og Storbritannia har meldt seg ut.

Integreringsminister Mattias Tesfaye. Skjermbilde: YouTube

– Den beste måten å nå ned til null, er å etablere et mottakssenter utenfor Europa, uttaler den danske utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye.

Les også: Danmarks integreringsminister: – Det er ikke innvandring fra Thailand og Latinamerika som skaper problemer [7]

Mottaket skal bli en del av bistandspolitikken. Norge er godt inne med bistand i mange land. Vi har etablert langsiktige prosjekter og har et løpende samarbeid med lokale myndigheter. Det vil ikke være store forskjellen fra å drive skoler og sykehus til å drifte et asylmottak. Kostnadene vil bli betraktelig lavere, og det har også vært krevende med returer. Med et mottak i Afrika så vil de problemene opphøre. Rettsikkerheten for søknadsprosessen vil bli ivaretatt med fjernmøter, det har resten av samfunnet fått prøvd ut under virusutbruddet.

annonse

Men det er ikke alle som jubler over nye metoder i asylpolitikken. Forskningsleder og bistandsekspert Lars Engberg-Pedersen kaller forslaget et «forræderi mot bistanden».

– Hvis man forstår «forræderi» som et svik mot verdier bygget opp over lang tid, mener jeg å ha dekning for bruken av ordet, sier han til Bistandsaktuelt, og mener at dette ikke er bistand:

– I stedet for å være et verktøy i utenrikspolitikken, blir bistanden sett på som en pose penger vi kan bruke på noe annet. Det er en markant kursendring hvis den nå skal brukes på asylsentre i tredjeland.

Les også: Danmark: – Asylsøkere skal kurses i hjemreise [8]

Halvparten av danskene vil ha asylmottak i Afrika eller Midøsten, ifølge en undersøkelse. Men det gjør ikke EUs migrasjonskommisær Ylva Johansson:

– Men vi kommer aldri til å eksportere retten til asyl. Det er en grunnleggende rettighet at man kan søke asyl når man befinner seg på et lands territorium. Og den rettigheten skal forsvares, sier hun.

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Terje Einarsen sier at en avtale om asylmottak i et tredjeland er full mulig, og er innenfor folkerettens bestemmelser.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474