- Resett - https://resett.no -

Usman Rana har startet tankesmie for norsk islam

Det skal være mulig å være en praktiserende muslim og samtidig en god, norsk borger.

Bak tankesmien Wasila står den kjente legen, forfatteren og samfunnsdebattanten Usman Rana og advokat Farooq Ansari.

– «Mainstream-muslimer» har vært den tause majoriteten av norske muslimer. Vi er flere som mener at det har vært et tomrom etter en organisasjon som representerer vår tilnærming til islam, sier Rana til Vårt Land [1].

annonse

Les også: Psykiatere advarer Usman Rana mot politisering av psykiatri [2]

Wasila vil representere de som ønsker å praktisere sin tro og samtidig være gode, velintegrerte borgere. Rana og Ansari kaller det «norsk islam». Det vil si en islam som er tilpasset norske forhold, der praktiserende norske muslimer kan finne sin plass.

– Andre- og tredjegenerasjons muslimer i Norge har et behov for å definere islam annerledes enn sine besteforeldre. Men så får de høre at det ikke er mulig å forene en muslimsk og en norsk identitet, sier Ansari.

annonse

Ansari mener videre at det fra enkelte muslimske miljøer blir innvendt at Norge er et sekulært, liberalt demokrati som tillater handlinger som til dels kan være uislamske. Rana anser imidlertid at det er en myte at islamske verdier ikke lar seg forene med norske verdier:

– Gjennom Wasila ønsker vi i større grad å åpne opp og tilgjengeliggjøre informasjon om hva det vil si å være norsk muslim.

Les også: Advokat Farooq Ansari mener det er mye «grums» og rasisme blant norske advokater [2]

Det finnes flere muslimske organisasjoner slik som Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd, men Ansari tror at de har mer fokus på internt arbeid og interreligiøs dialog.

– På grunn av sin viktige, men krevende rolle som paraplyorganisasjon har de muligens hatt begrenset anledning til å møte beslutningstakere og ha en tydelig stemme i media. Vi ønsker å se mer overordnet og strategisk på hvordan praktiserende muslimer kan fortsette å være en del av det norske lappeteppet, sier han.

Wasila sto frem i Aftenposten i januar

Der de hevdet at det selvmotsigelse at en lager handlingsplanen mot muslimhat og samtidig gir 1,8 millioner kroner til HRS.

annonse

– HRS har gjennom mange år bidratt til nettopp å bygge opp under de fordommene mot og negative holdningene til muslimer som regjeringen ønsker å få bukt med gjennom handlingsplanen, skriver Fatima Almanea og Muniba Ahmad fra Wasila i Aftenposten [3], og hever at HRS er skadelig for planen:

– Statsstøtten til HRS bidrar dermed til å motvirke effekten av tiltakene. Det er derfor vanskelig å forstå støtten når regjeringen samtidig ønsker å bekjempe muslimhat.

Tankesmie for norsk islam: – Handlingsplanen mot muslimhat uthules – HRS får statsstøtte [4]

Tegn abonnement [5] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474