Lily Bandehy. Foto: Privat
annonse

I ortodoks islam skilles det sterkt mellom troende og ikke-troende. Denne forestillingen blir overført fra voksne til barn, noe som svært negativt.

Barn blir født uten tro. De leker med hverandre og betrakter hverandre som likeverdig. Det gjør de helt til foreldrene indoktrinerer dem med sin tro. I konservative muslimske familier er denne indoktrineringen spesielt skadelig, ettersom barn der tidlig lærer å skille mellom muslimer og ikke-muslimer.

Dette kom spesielt klart fram i TV-serien Trosfrihet, som nylig ble vist på Super NRK. I serien ble barn som tilhører ulike religioner; buddhisme, bahai, hinduisme, jødedom, kristendom og islam intervjuet. I tillegg ble Theodor, som ikke tilhørte noen religion, intervjuet.

annonse

Les også: Hvilket forum skal beskytte oss mot islamsk fiendtlighet?

Samme spørsmål ble stilt til alle barna. De fortalte hvilken religion de tilhørte. De barna som trodde på et liv etter døden, sa at hvis du er et godt menneske og gjør gode ting, kommer du til himmelen. De to barna som tilhørte hinduismen og buddhismen sa at dersom du er et godt menneske, blir du født igjen som menneske eller dyr. Hvis du derimot er et dårlig menneske; lyver eller er slem, blir du skapt på ny kanskje som et insekt. Theodor, som altså ikke tilhørte noen religion, håpet å bli et spøkelse etter døden. Ingen av disse barna bar spesielle tegn på at de tilhørte noen spesiell religion. De var ganske enkelt barn, men hadde noe forskjellig tro.

Kjortel og bønnelue

annonse

I det siste programmet ble en muslimsk gutt intervjuet. Han er en meget oppegående gutt, men han skilte seg fra de andre barna på tre punkter:

For det første gikk han med hvit kjortel og bønnelue. Han sa at han gikk med disse klærne fordi han ville vise alle at han var stolt av å være muslim.

For det andre slo han fast at dersom noen så på ham og spurte om han var terrorist, da sa han at han forstod at disse menneskene ikke har kunnskaper. Å være muslim betyr at man har svar på alle store spørsmål. Selv gikk han på den riktige veien, slik at han kunne veilede andre, slo han fast.

Les også: Islam har et verdenssyn som skaper konflikt og terror

For det tredje: Idet journalisten fra NRK spurte om han trodde at hun – journalisten – kom til paradiset, svarte gutten: «Nei, du kommer ikke til paradiset.» Når journalisten sier at hun var et godt menneske, svarte gutten at bare muslimer kommer til paradiset. Kanskje journalisten ville få mindre straff i det hinsidige, men til paradiset ville hun ikke komme.

annonse

Hensikten med å fortelle dette er ikke å henge ut en gutt på 12-13 år. Hva den muslimske gutten gjorde i intervjuet med NRK, var bare å gjengi helt alminnelige tanker i den islamske verden. Gjennom hele guttens barndom ser det ut til at foreldrene har oppdratt ham med tanke på at han skulle skille muslimer fra alle andre, akkurat slik muslimske foreldre gjør i land som Saudi-Arabia, Iran og Pakistan.

Ikke samme verdi

Hva denne gutten blir oppdratt til, er en form for ekskluderende tankegang. Barn med en slik oppdragelse vokser opp på den ene siden av en åndelig vegg. På den ene, rette siden av veggen befinner de og alle andre muslimer seg. På den andre siden finner man alle andre, det vil alle de som ikke tror at krigerprofeten Muhammed var Allahs budbringer. Man kan gå på skole med andre barn, og man kan være nabo med dem. Men de med en annen tro enn en selv har ikke den samme verdien som muslimer, og etter døden kommer ikke-muslimer til å brenne i helvete. Det er bare denne gutten og alle andre muslimer som går på den riktige veien. Det er de som besitter den korrekte kunnskapen og kun de som kommer til paradiset. For å markere at man tilhører den utvalgte, rettroende gruppen av mennesker, går man med egne klær, med bønnelue, med hijab eller niqab.

Les også: Moskéer likner på kreftceller

Når man lytter til gutten og forstår hvordan han ser på omverdenen, kan man få et svar på hvorfor forsøkene gjennom 50 år på å integrere muslimer i det norske samfunnet i høy grad har mislykkes. Islam er en ekskluderende religion som gjør at praktiserende muslimer ikke kan spise samme mat som andre og der ikke-muslimer betraktes som urene. I tillegg er det en utbredt forestilling blant muslimer flest om at menn er mer verdt enn kvinner, jamfør måten muslimske kvinner gjemmes bort i de muslimske gudshusene og ofte hindres fra å ta lønnet arbeid.

Går vi tilbake til middelalderen, var denne typen tankegang noe som i høy grad gjorde seg gjeldende også i det kristne Europa. Men etter Reformasjonen og Opplysningstiden har europeere flest lagt slike fordommer bak seg. Tvert i mot er tanken om alle menneskers likeverd blitt en hjørnestein i felles-europeiske tenkemåte.

Fikk tårer i øynene

Hva som er oppsiktsvekkende, er ikke at muslimer har tatt med seg mye av sitt tankegods fra de sterkt anti-egalitære samfunnene i Midtøsten. Derimot er det bemerkelsesverdig at ikke for eksempel norske journalister er opptatt av at foreldre og moskeer overfører sin intoleranse til muslimske barn som vokser opp i Norge. I programmet som ble sendt på NRK Super ble ikke Zakaria konfrontert med spørsmålet om hvorvidt hans påkledning skapte unødige skiller mot andre eller om hans tankegang om islams eksklusivitet var diskriminerende. Programmet sluttet derimot med at programlederen fikk tårer i øynene og vondt i hjertet fordi det var Zakaria som ble diskriminert. Det er mildt sagt å snu saken på hodet.

Den samme politiske korrektheten ble gjentatt i et seinere program på NRK P2 der man snakket med mødrene til de barna som deltok i serien på NRK Super. Her deltok blant annet moren til Zakaria, og hun ble overhodet ikke stilt kritiske spørsmål om den oppdragelsen hun gir sin sønn. Programlederen tok heller ikke opp spørsmålet om hvorvidt den oppvoksende generasjoner av muslimer i Norge kan komme til å bli mer konservative enn hva deres foreldre har vært. At den unge gutten gjennom sin ekskluderende tankegang kan komme til å føle seg nærmere knyttet til den islamske ummaen – det muslimske fellesskapet – enn til den norske nasjonen den dagen han blir voksen, ble heller ikke berørt.

Først muslim, så…

annonse

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse