Illustrasjonsbilde. Foto: Scanpix
annonse
annonse

Bet politikvinne i hånda – deretter smurte han sin egen avføring rundt omkring i cella.

Sist uke ble en 32 år gammel mann med somalisk bakgrunn (heretter benevnt som domfelte) dømt til fengsel i 40 dager for vold mot politiet, skadeverk, to tilfeller av kroppskrenkelser og for å ha nektet å oppgi personalia til politiet.

Hovedforhandlingen ble holdt i Sør-Trøndelag tingrett 16. februar 2021. Domfelte møtte til rettsforhandlingen, men erkjente seg ikke skyldig. Syv vitner forklarte seg for retten.

annonse

Politiadvokaten mente at passende straff for domfelte var ubetinget fengsel i 60 dager. Forsvareren insisterte at hans klient måtte frifinnes.

Bakgrunn
Da de straffbare handlingene fant sted i juli og i september 2020, var domfelte påvirket av alkohol. I tillegg, misbrukte han av og til narkotika. 

I den anledning, var han usikker på om han også var påvirket av narkotika, sett i relasjon til de forholdene han nå er dømt for.

annonse

Kvelden 20. september 2020 sparket han en kvinne i Trondheim hardt i skrittet. Politiet ble tilkalt, og domfelte ble pågrepet. 

Fornærmede og domfelte har ingen tilknytning til hverandre, og retten konkluderte at domfelte oppsøkte og sparket henne fullstendig uprovosert.

Nektet innsettelse
Domfelte satte seg kraftig til motverge da han skulle plasseres i en celle på politihuset i Trondheim. Fem politibetjenter var involvert da han med tvang ble løftet og båret inn i politiarresten.

I forbindelse med ovennevnte tumulter, relatert til inkvirering og innsettelse av domfelte i politiarresten, bet han en kvinnelig politibetjent mellom tommelen og pekefingeren.

Avføring
Etter at domfelte ble plassert på celle, tok han sin egen avføring og smurte denne på hele celledøra, inspeksjonsluka samt i «observasjonsøyet» til inspeksjonsluka.

Dette medførte jo selvfølgelig at cellen ble midlertidig ubrukelig fordi domfelte hadde tilgriset den med egen avføring.

Dom
Dommerfullmektig (med alm. fullmakt) Andreas Weie Berg i Sør-Trøndelag tingrett kom etter hvert blant annet frem til følgende avgjørelse:

«Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende og den klare hovedregelen ved overtredelse av straffebudet mot politiets tjenestemenn, både ved vold og trusler, er ubetinget fengselsstraff.

annonse

Det er tale om vold utøvd på kveldstid i beruset tilstand og på offentlig sted. Handlingen har vært egnet til å fremkalle både skade og frykt, og allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende ved slike lovbrudd.

Skadeverk og brudd på identifikasjonsplikten er isolert sett bøteforhold, men som heller vektlegges som skjerpende moment i straffeutmålingen. 

Retten finner at straffen passende skal settes til 40 dager fengsel».

Dommen er enstemmig.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon