Illustrasjonsbilde strøm. Foto: Terje Pedersen / NTB
annonse
annonse

Siden 1970 har skiftende norske regjeringer og Stortinget gjort stadig flere disposisjoner som undergraver Norges nasjonale suverenitet, trygghet og bærekraft. En slik disposisjon er inngåelsen av ACER-avtalen. Det er trist å konstatere at vårt storting så til de grader kan opptre uten et klart mål om å sette Norge først.

Norsk industri og velferd er tuftet på tilgang til rimelig kraft til bedrifter og husholdninger. Uten vannkraft og olje, hadde Norge vært et helt annet land i dag, og vi hadde neppe hatt råd til det velferdssystemet som, enn så lenge, trygger vår eksistens.

Nå er nordmenns energiprivilegium i ferd med å bli globalisert og utradert. Med det forsvinner også mye av den norske tryggheten. I disse dager mottar mange norske familier strømregninger som nærmer seg en liten månedslønn. Det er traumatisk for mange allerede kriseutsatte familieøkonomier. Bedrifter med stort energibehov får også en tung utgift.

annonse

Hvordan ble det slik?

I 2018 vedtok Stortingets flertall bestående av AP, H, V, MDG og FrP, å inngå en avtale med EU om energisamarbeid, kalt ACER-avtalen. Argumentene var at det vil åpne for økt energieksport, og selvfølgelig det evinnelige alt-trumfende argumentet om at det ville fremme «ren» energi, og være klimavennlig.

Det flere hevdet, men flertallet ikke ville erkjenne, var at ACER ville underminere norsk råderett over egne ressurser, og «utjevningstanken» bak avtalen også ville gi norske bedrifter og husholdninger høyere strømpriser. Videre ville regningen for en ekstremt kostbar utbygging av strømnettet for eksport og vindkraft, bli veltet over på norske forbrukere.

annonse

«Nettleien» rammer nå like hardt som selve strømprisen, og det stopper neppe der. Strømregningen har blitt en justerbar kilde til dekning av et umettelig pengebehov, og siden strøm er noe ingen klarer seg uten, har norske strømkunder blitt gisler for kapitalkrefter hinsides politisk kontroll.

Det man ser nå, er at det norske innenlandsmarkedet som før var velbalansert og hadde mer enn nok kraft, kan bli utsatt for kraftmangel – både fordi vindkraft skaper kaos i strømforsyningen, og fordi krafteksporten kan overdrives. Videre har urørt norsk natur kommet under voldsomt press på grunn av en vindkraftutbygging Norge aldri har hatt bruk for.

Nordmenn betaler dyrt for den internasjonale «solidariteten» med store og energikrevende land. ACER er en ulykke for Norge i et nasjonaløkonomisk perspektiv.

Økende strømpriser, galopperende nettleie, enorme tap av natur, samt sekundæreffekter av dette som tapt livskvalitet og produktivitet, utgjør i sum et tap som økningen i krafteksport aldri kan oppveie. Ulempene er enorme, og fordelene for nordmenn er ikke-eksisterende.

Derfor vil Demokratene at Norge skal si opp ACER-avtalen. Vi bør også trekke oss ut av Parisavtalen, Marrakesh-avtalen og andre inngåtte avtaler som undergraver både selvstendigheten og handlingsrommet vårt. Vi mener at disse avtalene viser hvor viktig det nå er å fylle Stortinget med politikere som kompromissløst jobber for Norge – ikke for alle andre land og riker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon