Overlege Halvor Næss om dagens corona-situasjon. Foto: Pixabay
annonse
annonse

Antall corona-«smittede» øker igjen. Fredag 26/2 ble det registrert 524 «smittede» i Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det bare en tredjedel av de «smittede» som har symptomer. Det betyr at antallet syke med positiv coronatest var omtrent 175. Dette tallet bekymrer helsemyndighetene. Situasjonen kan være eksplosiv, og det er krisemøte.  (Kan er det mest fryktskapende ordet i vårt språk). Jeg hører på radio at helsedirektøren vurderer munnbindpåbud i skolen som et mulig tiltak.

I gamle dager regnet man mennesker som syke dersom de hadde symptomer. Slik er det ikke lenger. Sykdomsbegrepet er utvidet til også å inkludere friske (Orwellsk nytale). Helsemyndighetene burde kanskje lese Molières teaterstykke «Den innbilt syke» hvor det harseleres med fiktive diagnoser.

annonse

I dag bruker nesten alle munnbind i butikker og kjøpesentra, og mitt inntrykk er at det blir stadig færre å se uten munnbind selv om det ikke er påbudt med mindre enmeterregelen ikke kan overholdes. I dag var jeg den eneste i min lokale butikk uten munnbind.

Les også: Corona-hysteri i Dagsrevyen, men i Kina bryr ikke NRKs reporter seg om munnbind eller avstand

Hindrer munnbind smittespredning? Viruspartikler er svært små og teoretisk er det usikkert om munnbind virker slik det håpes på. Gullstandarden for vurdering av medisinsk behandling er såkalte randomiserte studier. Ved loddtrekning blir en testpopulasjon delt i to. Den ene gruppen mottar behandlingen (behandlingsgruppen) og den andre ikke (kontrollgruppen). Etter en tid sammenlignes de to gruppene. Dersom behandlingen virker, vil det være flere friske i behandlingsgruppen enn i kontrollgruppen. Dersom det er gjort flere slike randomiserte behandlingsstudier, kan resultatene slås sammen i en såkalt metaanalyse. Behandlingen vil vanligvis bli tatt i bruk av leger hvis metaanalysen viser at det går bedre med behandlingsgruppen enn kontrollgruppen.

annonse

Det er gjort en rekke randomiserte studier hvor munnbind er testet under influensaepidemier. Alle er negative. Munnbind hjelper ikke mot spredning av influensa i befolkningen. I fjor vår ble det gjort en randomisert munnbindstudie i Danmark. Det er den eneste av sitt slag under coronaepidemien og den var negativ. Det finnes altså ingen randomiserte studier (eller metaanalyse) som viser at munnbind hindrer smittespredning av luftveisvirus i den generelle befolkning. (På sykehus er situasjonen en annen).

Helsedirektoratet har i mange år utarbeidet nasjonale retningslinjer for behandling av en rekke sykdommer. Jeg har selv vært engasjert i slikt arbeid. Instruksen fra Helsedirektoratet er at retningslinjene skal være kunnskapsbaserte og bygge på anerkjent metodikk som graderer kvaliteten av den tilgjengelige kunnskapen. Best kvalitet har kunnskap basert på metaanalyser og randomiserte studier. Dersom metaanalyser og randomiserte studier er negative (ingen forskjell mellom behandlingsgruppen og kontrollgruppen), skal behandlingen ikke anbefales.

Helsedirektoratet bryter derfor med sine egne retningslinjer ved sin anbefaling av munnbind. Dette gjøres enda verre ved at munnbind er påbudt dersom enmeterregelen ikke kan overholdes. Det er heldigvis fortsatt slik at medisinsk behandling i sin alminnelighet er frivillig selv om effekten er godt dokumentert. Men munnbind er bare betinget frivillig enda det ikke er bevist effekt. Dette er etter min mening kvakksalveri. Jeg har ingen innvending mot at folk bruker munnbind frivillig, men da jeg er opplært i kunnskapsbasert medisin avstår jeg selv fra munnbind utenfor sykehus.

Hvorfor Helsedirektoratet bryter med sin egen praksis for anbefalinger når det gjelder munnbind, vil jeg ikke spekulere i her. Men det føyer seg inn i rekken av tiltak som har begrenset vår frihet siden mars i fjor og som har usikker effekt på smittespredning.

Intet har vært viktigere for den enorme velstandsøkningen i Vesten de siste to hundre årene enn frihet. Frihet har gjort det mulig for enkeltmennesker å teste ut nye ideer og høste fortjeneste eller tap. Det finnes ingen annen vei til generell velstand. Frihet gjør oss til hele mennesker. Fravær av frihet gjør oss til brikker i myndighetenes maktspill.

Covid med en dødelighet på lavt promillenivå har resultert i panikk og frarøvet oss rettigheter vi ikke trodde det var mulig å miste så sent som i februar i fjor.  Myndighetenes tallblindhet er etterfulgt av maktblindhet. Vi har ikke lenger bevegelsesfrihet, forsamlingsfrihet eller fri yrkesutøvelse. Vi har fortsatt ytringsfrihet, men hvor lenge vil det vare? Ytringsfriheten har vært under press lenge. Såkalt hatprat og ytringsansvar er begreper som viser hvor skjør ytringsfriheten er.

annonse

Les også: Munnbind eller munnkurv?

Statens metoder er basert på tvang. Dersom tiltakene mot coronaepidemien ikke har ønsket effekt etter myndighetenes syn, er det lett å gi folket skylden. I så fall kan myndighetene mene at det er riktig å stoppe kritiske røster. Folket har allerede akseptert betydelige frihetsinnskrenkninger og terskelen for å begrense ytringsfriheten kan snart være i fritt fall.

President Reagan sa en gang at friheten er bare en generasjon unna utryddelse. Kanskje var han for optimistisk. Veien fra munnbind til munnkurv synes nå å være faretruende kort hvis vi ikke tar til vettet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon