- Resett - https://resett.no -

En kontrær analyse av klima- og koronatruslene

I den senere tid er det spesielt to trusler media har vært opptatt av. Den ene skal ifølge dem ha vært forårsaket av menneskelig aktivitet, mens den andre hovedsakelig skal ha en naturlig opprinnelse. Det dreier seg om klimaendringer og pandemi.

I begge tilfeller foreligger det imidlertid motstridende oppfatninger. Så hvorfor velger medier oppfatningen om at viruset SARS-CoV-2 er overført fra dyr til menneske (zoonose) mens utslipp fra mennesker forårsaker den andre trusselen?

Les også: USA nekter å frikjenne Wuhan Institute of Virology [1]

annonse

I Sør-Kina brøt det ut en epidemi forårsaket av et koronavirus som medførte alvorlig akutt luftveisinfeksjon (SARS) i 2002. Epidemien utviklet seg til en pandemi med en dødelighet på nesten 10 prosent, men med kun rundt 8000 tilfeller.

Virus fra laboratorier i Kina har også kommet på avveie ved en rekke anledninger. Kineserne innledet derfor et samarbeid med Frankrike for å få bygget et høyrisikolaboratorium etter mønster fra P4 laboratoriet i Lyon. Etter at kineserne hadde fått tak i teknologien, ble franskmennene skjøvet ut, og de 50 franske forskerne som skulle arbeide ved laboratoriet i Wuhan, forlot aldri Frankrike.

En rekke artikler publisert [2] i anerkjente internasjonale forskningstidsskrifter beskriver forskning på koronavirus. En av teoriene var at SARS-CoV stammet fra flaggermus i Sør-Kina. Artikler viser imidlertid at man har problemer med å finne aktive koronavirus fra flaggermus som binder seg til menneskelige celler og trenger inn i dem. I jakten på «the missing link» endres virus for å vise at en slik trussel muligens kan oppstå.

annonse

Les også: Extinction Rebellion: Verdenssamfunnet kommer til å kollapse dersom vi ikke handler radikalt [3]

I forskningslitteraturen diskuteres en slik fremgangsmåte heftig. En av medforfatterne til den kinesiske «batwoman» Shi Zhengli, amerikaneren Peter Daszak, hevder at uten denne forskningen vil vi ikke kunne vite om en slik trussel eksisterer mens blant annet forskere fra det franske Pasteur-instituttet hevder at trusselen snarere oppstår ved slik forskning.

Rett før USA midlertidig forbyr slik «gain-of-function-forskning», mottar Peter Daszak og hans EcoHealth Alliance flere millioner dollar til forskningsprosjektet «Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence» fra blant annet Anthony Faucis institutt for infeksjonssykdommer (NIAID).

I begynnelsen av oktober 2019 ble området rundt P4 laboratoriet i Wuhan avsperret og mørklagt, og i etterkant er minst en forsker forsvunnet.

En stund senere slår kinesiske myndigheter fast at smitte var brutt ut på et våtmarked i Wuhan.

annonse

Den franske nobelprisvinneren, virologen Luc Montagnier, uttaler at han kan se at det nye koronaviruset er menneskeskapt. Den norske virusforskeren Birger Sørensen hevder det samme og får støtte av en tidligere spionsjef i britisk etterretning.

Peter Daszak skriver et opprop som lovpriser de kinesiske tiltakene og fordømmer sterkt «konspirasjonsteorien» om at viruset ikke har en naturlig opprinnelse. Oppropet er undertegnet av en rekke forskere som har vært involvert i «gain-of-function-forskning» herunder Christian Drosten som utviklet koronatesten i Berlin og ble Tysklands koronapave. Disse hevder at forskning som viser at SARS-CoV-2 stammer fra villdyr er overveldende.

Les også: Klimaforsker: Norge må fase ut olje først – av hensyn til fattige land [4]

I Norge lovprises [5] Kinas fremgangsmåte av en fremstående professor i biologi som både er medlem av det kinesiske og det norske vitenskapsakademiet og som har inngått et samarbeid med den kinesiske batwoman. NRK fjerner sitt intervju med Birger Sørensen, og Faktisk.no slår fast at påstanden om et menneskeskapt koronavirus er en konspirasjonsteori.

Når det gjelder klimaendringene er imidlertid professoren, NRK og Faktisk.no enige om at de skyldes utslipp fra menneskelig aktivitet. Hovedargumentet her er også at forskning som viser dette, skal være overveldende. I begge tilfeller synes det som vi blir oppfordret til å gi avkall på sunn fornuft. Hvordan er dette mulig?

I et medisinsk tidsskrift [6] beskriver Richard Lindzen en mekanisme som han kaller jerntriangelet der forskere kommer med absurde påstander. Disse fanges opp av media og formuleres som overhengende farer vi står overfor. Politikerne svarer så med å bevilge enda mer penger til forskningen. Både klimaforskning og biologisk forskning viser at om trusselen ikke eksisterer, så kan forskeren selv måtte skape den for å holde hjulet i gang.

WHOs «kosetur» til Kina: Falskspillet, keiseren i Midtens rike og viruset som kom fra intet [7]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474