Under pressekonferansen der Frp-leder Siv Jensen informerte at hun trekker seg og stiller ikke til gjenvalg i Stortinget Foto: Berit Roald / NTB
Under pressekonferansen der Frp-leder Siv Jensen informerte at hun trekker seg og stiller ikke til gjenvalg i Stortinget Foto: Berit Roald / NTB
annonse

Denne gangen er det Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Hun mener «snikislamisering» er et stigmatiserende begrep.

Rosendorf Joys skriver i Utrop at Siv Jensen mistenkeliggjør muslimer, og at «snikislamisering» er et eksempel på dette. Hun referer til en kronikk i Vårt Land, der Siv Jensen skal ha redegjort for bruken av «snikislamisering». Jensen påpeker at «snikislamisering» ikke er noen konspirasjonsteori. Dernest trekker hun frem en rekke eksempler på at begrepet «snikislamisering» er både korrekt og treffende.

Les også: «Snikislamisering» er et tåpelig ord

annonse

Rosendorf Joys kommenterer bare ett av Jensens eksempler.

– Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) kjenner den såkalte øresaken særdeles godt, ettersom vi har jobbet med den i årevis. Vi vet derfor utmerket vel at ingen har arbeidet mer intenst for å få dette kravet fjernet enn våre turbanbærende sikher. De andre tros- og livssynssamfunnene i STL har stilt seg bak dette arbeidet i trygg forvissning om at det ikke gir noen vesentlig sikkerhetsmessig gevinst å vise ørene.

Siv Jensen innlegg var et tilsvar til Rania Jalal Al-Nahim der Jensen skriver at Al-Nahi kommer med en rekke gjenkjennelige beskyldninger og påstander, men i realiteten koker det ned til at hun er irritert over at Frp er et uredd parti som tør der andre tier.

annonse

– Når Frp bruker begreper som snikislamisering, så er ikke det noe konspirasjonsteori. Det betyr heller ikke at muslimer flest har en skjult agenda om å overta Norge og innføre sharia. Muslimer flest ønsker bare å leve sine liv i fred, skriver Jensen i Vårt Land, og presiserer hva hun mener:

– Likevel finnes det en rekke islamister som har tatt til orde for å gjøre europeiske land til muslimske stater. Selv om dette er helt fjernt for den jevne muslim i Norge, så er det meningsløst å benekte at det finnes.

Les også: Vårt Land-redaktør: – Frp må ta et oppgjør med konspiratorisk tankegods

Dette argumentet overser Rosendorf Joys.

– Jensen hevder at Frps bruk av begrepet snikislamisering ikke bidrar til stigmatisering av muslimer. Vi kan velge å tro Jensen på at det ikke er intensjonen bak begrepet. Vi slår likevel fast, på informert grunnlag, at det er konsekvensen. Begrepet mistenkeliggjør muslimer, og gjør det på en særdeles effektiv måte.

annonse

Interesseorganisasjon ut mot Frihetsforbundet: – Jeg får ikke helt tak i hva det betyr å være realistisk, bruke sunn fornuft og ikke la seg krenke

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse