Illustrasjon: Politimann med våpen og politibil. Foto: Gorm Kallestad / NTB
annonse
annonse

I begynnelsen av desember 2020 skrenset og sladdet en lokal 19 år gammel ungdom sin bil inne på parkeringsplassen hos en Kiwi butikk på Røros. Det ble en kostbar og et lite hyggelig møte med stedlig politi samt rettssystemet.

P-plassen var den aktuelle dagen dekket med litt snø som hadde lagt seg over et isete underlag. Det var derfor glatt på stedet.

Da ungdommen (heretter benevnt som domfelte) kom inn på selve parkeringsplassen, økte han gasspådraget slik at bakhjulene spant, hvoretter han kontrollert skrenset bilen rundt 180 grader, og parkerte.

annonse

Politibetjent Marius Larsen, fra Røros lensmannskontor hadde observert domfeltes kjøreadferd. Han mente at den verken var forsvarlig, omtenksom, aktsom og forsiktig nok. Dette med tanke på muligheten for et sammenstøt med andre biler eller gående på stedet.

Forholdet ble derfor anmeldt, og domfelte fikk beskjed om å innlevere sitt førerkort på lensmannskontoret påfølgende dag.

Les også: Politipersonell får oppreisningserstatning for å gjøre jobben sin – er det riktig?

annonse

Forelegg

I sakens anledning utferdiget Politimesteren i Trøndelag et forelegg, som domfelte nektet å vedta. Domfelte ble derfor satt under tiltale ved Sør-Trøndelag tingrett for overtredelse av Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3.

Sør-Trøndelag tingrett

Hovedforhandling ble avholdt 2. mars 2021. Domfelte møtte, og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Han møtte uten forsvarer, og la ned påstand om full frifinnelse. Dette fordi hans trafikkadferd aldri hadde vært i nærheten av å skape farlige situasjoner overfor andre biler eller gående på stedet.

I forbindelse med domfeltes «trafikkforseelse», ble skrensesporene rett etter hendelsen fotografert av samme politibetjent.

Politibetjent Larsen vitnet, og opplyste at domfelte økte hastigheten rett før han skulle kjøre inn til Kiwi sin parkeringsplass. Han hørte deretter akselrasjonslyden, og er derfor sikker på at domfelte skrenset bevisst.

Etter bevisførselen kom dommerfullmektig, Madiha Khalil, frem til at domfelte har forholdt seg som beskrevet i forelegget. Hun la deretter til grunn at:

«politiet hadde god utsikt over hendelsesforløpet, og rykket raskt ut til tiltalte. Dette utelukker dermed at sporene som illustrasjonsbildene viser av skrensingen tilhøre noen andre.

annonse

Retten mener at tiltalte har handlet uaktsomt ved å øke hastigheten for deretter å skrense bilen rett foran inngangspartiet til Kiwi. Det vises her til at kjøreforholdene var dårlig, og en aktsom, aktpågivende og hensynsfull fører ville ikke ha økt hastigheten».

Les også: Ubegripelig, langsom og bedagelig saksbehandling og slett etterforskning hos norsk politi?

Dom

Kroner 9 600 i bot, subsidiært fengsel i 15 dager.

Domfelte fikk også inndratt sitt førerkort for en periode av tre måneder.

Forskriften om tap av retten til å føre motorvogn § 2-5 tiende ledd lyder som følger:

annonse

«Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring. En person med førerrett ilagt straff for skrensing av andre former for hensynsløs kjøring eller bruk av motorvogn jf. vegtrafikkloven § 3 første ledd, som for eksempel «burnout» på vei eller på områder som torv, plasser mv. hvor kjøringen har ført til trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller ført til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått, bør tap av førerretten fastsettes til minst tre måneder».

I tillegg, må domfelte betale kroner 3 000,- i saksomkostninger til det offentlige.

Men, i og med at domfelte har hatt sitt førerkort i mindre enn to år, har han derfor sin førerrett på prøve. Relatert til forskriften om tap av retten til å føre motorvogn § 8-4, skal den som mister førerretten i prøveperioden avlegge full ny førerprøve, også hva den teoretiske delen angår.

Kommentar

Hvert år henlegges flere tusen straffesaker hos politiet med kjent gjerningsmann. Var dette en nødvendig og riktig straffereaksjon overfor en ung tidligere ustraffet bil-entusiast?

Hvor har det blitt av den enkeltes politibetjents egen vurderings- og beslutningsevne? Tidligere ble slike for så vidt bagatellmessige forholdet avgjort på stedet med en reprimande og tilsnakk!

Det å utvise litt menneskelig skjønn og forståelse overfor de politiet er satt til å betjene, er kanskje ikke et eget fag på Politiskolen?

I den forbindelse kan det virke som om ordet «konduite» og den underliggende gode betydningen av dette fremmedordet er et fraværende undervisningstema på Politiskolen.

Sett i relasjon til nærværende domfellelse, vil jeg anta at brorparten av alle som innehar et gyldig førerkort en eller annen gang både har spunnet, sladdet og skrenset på en glatt parkeringsplass!?

Har dagens politibetjenter fullstendig glemt at de selv faktisk har vært en «kalv» en gang?

Resett har vært i kontakt med domfelte, og han er svært uenig med tingrettens avgjørelse. Men, på bakgrunn av ytterligere belastninger tilknyttet politiet og rettssystemet, valgte domfelte å godta dommen.

En politibetjents hverdag

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon