- Resett - https://resett.no -

NTP får totalramme på 1.200 milliarder kroner over tolv år

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen, ifølge NTB.

De øvrige 1.076 milliarderne kommer fra statlige midler. Midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet, skriver regjeringen i rapporten [1].

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet våret, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssastningen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding [2].

annonse

Fakta om Nasjonal transportplan

Dette er Nasjonal transportplan (NTP), som regjeringen la fram fredag for perioden 2022-2033, ifølge NTB:

* NTP er en plan for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge, og den gjelder i tolv år av gangen.

annonse

* Den revideres hvert fjerde år.

* I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.

* Den reviderte NTP for perioden 2022–2033 har en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Av dette er 1.076 milliarder kroner statlige midler, mens 123 milliarder er bompenger.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474