Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
annonse
annonse

Det er alvorlig når vi bor i et samfunn som ikke gir minoritetskvinner den samme friheten som norske kvinner.

Vi vet at minoritetskvinner oftere blir utsatt for vold i nære relasjoner, sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet og at det i noen miljøer ikke er akseptert at de er alene med norske gutter.

Det er ikke ofte man hører politikere fra andre partier kritisere menn med ikke-vestlig bakgrunn for å undertrykke og begrense friheten til sine koner, søstre eller døtre. Det er kun FrP som tør å kalle en spade for en spade. Minoritetskvinner som blir undertrykt og lever under negativ sosial kontroll, blir psykisk mishandlet. Frihetsberøvelse er ikke akseptert i Norge. Menn som hindrer sine koner, søstre eller døtre i å sosialisere med norske menn, fordi det regnes som horeri, gjør seg skyldig i frihetsberøvelse.

annonse

Les også: Segregeringen har økt i Oslo-regionen

Disse kvinnene som blir undertrykt av sine menn eller andre mannlige familiemedlemmer, fortjener politikere som stiller krav til innvandrere. FrP er det eneste håpet disse kvinnene har. Vi må bli langt tydeligere når vi stiller krav til nyankomne innvandrere. Vi er et land med ytringsfrihet, likestilling, trosfrihet og bevegelsefrihet. Dette må vi gjøre ettertrykkelig klart for alle som kommer til vårt land. Menn fra land med en annen skikk og kultur, må gjøres oppmerksom på at frihetsberøvelse og undertrykking er ulovlig, og kan medføre utvisning og fengselsstraff. Dette må gjentas og gjentas til budskapet sitter. Og vi må vise at vi mener det i praksis.

Vi er det siste håpet minoritetskvinner fra muslimske land har. Ingen andre partier vil stille så tøffe krav, og det finnes ikke mange politikere fra andre partier som tør å kritisere menn med ikke-vestlig bakgrunn for holdningene deres.

annonse

Det politiske flertallet utenom FrP har tatt imot flere enn vi klarer å følge opp, inkludere og få i arbeid. Manglende integrering og for stor innvandring er noe av grunnen for at minoritetskvinnene blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Vi har som mål at Norge skal bli best i Europa på å sikre frihet til kvinner med minoritetsbakgrunn som har fått opphold og statsborgerskap. Det kan vi bli igjennom holdningskampanjer som adresserer menns behov for å utøve negativ sosial kontroll. Menn som ikke er villige til å endre seg, skal straffeforfølges hvis de fortsetter med frihetsberøvelse.

Les også: Kvinner og jentebarn som lever i fangenskap i Norge

Det finnes også lyspunkt, vi har mange med innvandrerbakgrunn fra muslimske land som praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Dette er personer som kan være rollemodeller for de som praktiserer en umoderne kultur og væremåte.

Likestilling og frihet for minoritetskvinner i Norge må bli bedre, og det er kun FrP som er klare, villige og tøffe nok til å stille krav til menn av ikke-vestlig bakgrunn om å stoppe med negativ sosial kontroll og frihetsberøvelse på sine søstre, mødre eller døtre.

Det er viktigere enn noen gang å forebygge negativ sosial kontroll. Vi kan ikke akseptere at dette fortsetter å utvikle seg og bli normalisert. Minoritetskvinner må også få ta del i vårt frie og likestilte samfunn.

annonse

Det er vårt ansvar som politikere å sørge for at samfunnet ivaretar alle, og sikrer et fritt liv for alle som har fått innvilget lovlig opphold i Norge. De andre partiene har sviktet minoritetskvinner, det forteller alle statistikker og vi ser det hver dag. Det er kun tydelige og hyppig gjentatte krav til nyankomne innvandrere som kan skape den nødvendige holdningsendringen som er nødvendig for at ikke-vestlige innvandrer skal bli integrert og omfavne våre frihetsverdier. Disse kravene er det kun vi som er villige til stille, derfor er vi lyset i mørket for alle minoritetskvinner som lever med mannlige familiemedlemmer som undertrykker dem.

Små svake menn frykter frittalende kvinner

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon