Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB
annonse
annonse

Norge står nå i en psykisk sykdomsbølge, og pasientene blir stadig yngre.

I barne- og ungdomspsykiatrien merker man et økende press. Da landet ble stengt i mars ifjor var det en nedgang i behovet for psykiske helsetjenester. Men dette endret seg etter en kort stund, og høsten 2020 fant det sted en betydelig økning av personer som trengte psykisk helsehjelp, skriver Psykologisk.

Det var særlig blant barn og unge at en registrerte en tydelig økning i alvorlig depresjon og alvorlige spiseforstyrrelser, opplyser Pål Iden i et Webinar. Han er direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Han forteller at de som rammes blir stadig yngre, og at lavterskeltilbudene har begynt å få ventelister.

annonse

– Da mister man den definerte rollen til disse tjenestene. Da blir det plutselig en terskel, og det er ikke lenger lavterskeltilbud.

Les også: Forskning: Smittetiltak begrenser demokratiet

Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS) kan legge frem tall som viser en økning på 53 prosent. I januar 2019 var det 861 henvendelser, mens i januar 2020 hadde antallet økt til 972, og i januar 2021 var tallet kommet opp i hele 1320 henvendelser. I aldersgruppen 13 til 15 år var økningen 59 prosent, og i aldersgruppen 16 til 17 år var økningen 32 prosent.

annonse

Det har vært en økning på 11 prosent i mistanke om depresjon i aldersgruppen 16 til 17 år, mens økningen blant 13- til 15-åringer var 9 prosent.

– Den økningen vi så, slo i stor grad til hos de yngste. Det sier noe om et nytt mønster, nemlig at sykeligheten slår inn på et tidligere tidspunkt i ungdommens liv. Det fører òg til at ungdommen kan se for seg et lenger pasientforløp, hvis man ikke klarer å snu dette i tide, sier Iden.

Les også: Undersøkelse: En av seks unge opplevde vold eller overgrep da Norge stengte

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) melder om økt alvorlighetsgrad på henvisningene og særlig stor vekst i henvisningene for de minste. Barnevernstjenestene ser også en økning i henvendelser om bekymring for psykisk helse og rus blant barn og unge. Barn nede i elleveårsalderen år inngår i denne gruppen, hvor problematikken eskalerer raskt.

– Om vi ser på henvisningsårsakene, så ser vi at tilstander som alvorlig depresjon og alvorlige spiseforstyrrelser hadde økt pågang i barne- og ungdomspsykiatrien i 2020, opplyser Iden.

Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon