- Resett - https://resett.no -

Barn blir alvorlig psykisk syke av strenge coronatiltak

Norge står nå i en psykisk sykdomsbølge, og pasientene blir stadig yngre.

I barne- og ungdomspsykiatrien merker man et økende press. Da landet ble stengt i mars ifjor var det en nedgang i behovet for psykiske helsetjenester. Men dette endret seg etter en kort stund, og høsten 2020 fant det sted en betydelig økning av personer som trengte psykisk helsehjelp, skriver Psykologisk [1].

Det var særlig blant barn og unge at en registrerte en tydelig økning i alvorlig depresjon og alvorlige spiseforstyrrelser, opplyser Pål Iden i et Webinar. Han er direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Han forteller at de som rammes blir stadig yngre, og at lavterskeltilbudene har begynt å få ventelister.

annonse

– Da mister man den definerte rollen til disse tjenestene. Da blir det plutselig en terskel, og det er ikke lenger lavterskeltilbud.

Les også: Forskning: Smittetiltak begrenser demokratiet [2]

Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS) kan legge frem tall som viser en økning på 53 prosent. I januar 2019 var det 861 henvendelser, mens i januar 2020 hadde antallet økt til 972, og i januar 2021 var tallet kommet opp i hele 1320 henvendelser. I aldersgruppen 13 til 15 år var økningen 59 prosent, og i aldersgruppen 16 til 17 år var økningen 32 prosent.

annonse

Det har vært en økning på 11 prosent i mistanke om depresjon i aldersgruppen 16 til 17 år, mens økningen blant 13- til 15-åringer var 9 prosent.

– Den økningen vi så, slo i stor grad til hos de yngste. Det sier noe om et nytt mønster, nemlig at sykeligheten slår inn på et tidligere tidspunkt i ungdommens liv. Det fører òg til at ungdommen kan se for seg et lenger pasientforløp, hvis man ikke klarer å snu dette i tide, sier Iden.

Les også: Undersøkelse: En av seks unge opplevde vold eller overgrep da Norge stengte [3]

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) melder om økt alvorlighetsgrad på henvisningene og særlig stor vekst i henvisningene for de minste. Barnevernstjenestene ser også en økning i henvendelser om bekymring for psykisk helse og rus blant barn og unge. Barn nede i elleveårsalderen år inngår i denne gruppen, hvor problematikken eskalerer raskt.

– Om vi ser på henvisningsårsakene, så ser vi at tilstander som alvorlig depresjon og alvorlige spiseforstyrrelser hadde økt pågang i barne- og ungdomspsykiatrien i 2020, opplyser Iden.

Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid? [4]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474