Mye påvirker klimaet. For eksempel solen. Foto: Pixabay
annonse
annonse

Høyres stortingsrepresentanter leder for tiden i konkurransen om det mest stupide politikerutsagn noensinne. Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen har nettopp klatret til topps på pallen etter sitt fantastiske avisutspill om Klimarealistenes planlagte bokgave til norske ordførere.

Klimarealistene har nemlig planlagt å overrekke et eksemplar av boka Motvekt av Gregory Wrightstone til alle ordførere i Norge, etter en vellykket kronerulling her nylig.

Politikere rangert etter utsagn

annonse

Aldri tidligere har vi sett så mange politikere si så mye dumt om så mange emner som de siste par årene. Jeg tillegger vårt skolesystem uten videre skylden; infantile folkevalgte og deres lakeier fordummer og forsøpler skolen til det ugjenkjennelige. Det ser vi i utspill som Venstres ”mangel-på-kunnskapsminister” Guri Melby kom med nylig, om å fjerne naturfag, historie, religion, samfunnsfag og kroppsøving i skolen.

Dersom du fjerner historie, vil elevene ikke lenger kunne lære om tidligere tiders politikeres dumheter og grusomheter, og da skjønner de ikke at historien gjentar seg, og heller ikke vil de vite hvordan befolkningen den gangen gjorde motstand og gjenopprettet sivilisasjonen. Fjern naturfag og elevene vil ikke lenger skjønne hvor naturfiendtlige vindturbiner er. Fjern kroppsøving, og elevene vil ese ut og ikke engang orke å komme seg ut i naturen. Fjern samfunnsfag og elevene vil utelukkende få vite om samfunnet fra avisoverskrifter, influensere og Hollywoodfilmer. Fjern religion og elevene vil aldri kunne forstå politikernes religiøse glød der de mobiliserer til krig mot CO2-molekylet, der det stillferdig ordner med fotosyntesen og gjennom det forsyner oss med natur og føde.

Mangel-på-kunnskapsminister Melby kom i tillegg med et forslag om å lage et graut-fag, et ”fremtidsfag” der de typiske ”moderne” temaene integrering, ytringsfrihet, likestilling, antirasisme og klimakatastrofe vil bli integrert i en brun saus av føleri og synsing. Dette grautfaget vil selvsagt ikke tillate ytringer om at der ikke observeres noen klimakastrofe, det vil selvsagt ikke integrere vitenskap som viser at der er observerbar forskjell på kjønnene, og det vil så visst ikke likestille kristendommen med andre religioner og tilfeldige livssynsmodeller. For det som er typisk for moderne politikere, er at ordene de bruker alltid betyr det motsatte av hva de opprinnelig betød. Integrering betyr alltid at noen skal få holde på som kulturen og religionen deres fordrer uten å bli kritisert, ytringsfrihet betyr alltid at noen ytringer ikke tillates, likestilling betyr alltid at man gir det ene kjønnet fordeler fremfor det andre, antirasisme fører alltid til åpenbar forskjellsbehandling ut fra rasen, og klimakamp fører alltid til rasering av naturen.

Det er verdt å kikke Espen Barth Eide i kortene

annonse

Men Melby greide ikke å gå til topps på pallen, hvor enn så lenge Høyres Tina Bru regjerer, med fjorårets fantastiske utsagn: ”CO2 er en slags søppel!” Kunnskapsløsheten er her avgrunnsdyp, samtidig som den uvitendes arroganse og mangel på selvinnsikt gir 3×20 i stil. Så hoppet hun da også lenger enn noen andre noensinne i sitt valg av absurd utsagn.

Statsministerinne Solbergs nylige uttalelse om at hun legger seg flat etter familiens koronafeiring, klatret da også rett inn på 2. plass på pallen. Å si at man legger seg flat er det sedvanlige politikerutsagn som skal virke avvæpnende på kritikerne. Det er en metafor, altså et sinnbilde, på det å innrømme at man har gjort noe man ikke skulle. Men jeg må tilstå at min fantasi ikke strekker til når det gjelder å forestille seg at Solberg legger seg flat. Fantasien eksploderer i et hvitt lys med intenst gult omriss og bare mørke rundt der igjen når jeg prøver å forestille meg dette. Arroganse og mangel på selvinnsikt gir 2 ganger 20 og det blir 17,5 for å greie å stå noenlunde oppreist og se uvitende ut etter en slik uttalelse.

Lene Westgaard-Halle figurerer også høyt på rankinglisten med fjorårets utsagn om at ”planter kan drukne i karbondioksid”. Det er vanskelig å forestille seg hvor hun har det fra, men det er vel omtrent som å påstå at fisk kan drukne i havet. 

”Du er herved advart!”

Men nå ankom altså Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen her om dagen med sitt avis-brev til norske ordførere, hvor de advarer dem mot å ta mot en bokgave fra Klimarealistene. 

Jeg har ikke tidligere sett noen politikere gå så langt i grenseløs søndagsskolenaivitet.

Tror de ikke ordførere kan lese?

annonse

At de må fortelles hva de skal tro om denne boka? At de ikke kan vurdere selv?

Men så blir det enda bedre! I brevet sier de først: ”Denne «gaven» bør du takke nei til.” Deretter inkluderer de en ”leseveiledning” for dem som tar imot likevel. Og så konkluderer de, for dem som tydeligvis ikke følger leseveiledningen heller: ”Vi oppfordrer deg derfor til å enten sende den tilbake, eller lese nøyaktig, med forsiktighet og å sjekke referansene.”

Det er her en klimarealist må sprette opp fra tastaturet, springe ut på gulvet og hoppe begeistret opp og ned og rope: ”Nettopp, nettopp, nettopp, nettopp, nettopp!!!!!”

W&N har jo her kommet med to eksellente tips til mottagerne: 1) Send boka tilbake, hvor vi da kan gi boka til noen andre, eller 2) Les nøyaktig og sjekk referansene. 

Kan vi få bedre reklame fra Høyre enn dette? Det er jo nettopp punkt to vi ønsker.

Det er jo nettopp dette så å si ingen politikere har gjort tidligere! 

W&N åpner sitt brev med utsagnet ”Velg fakta, ikke fiksjon”, og de avslutter: ” Denne debatten er for viktig til å basere seg på fiksjon – den må baseres på fakta.”

Men det er jo nettopp dette som er Klimarealistenes poeng! Vi drar frem fakta, og bokgaven Motvekt av Gregory Wrightstone forteller om masser av observerte fakta fremstilt i en mengde oversiktlige grafer, slik at det skulle være enkelt å få god innsikt i klimavitenskapen for enhver legmann og legkvinne, slik at de ved selvsyn kan finne at media ikke dekker klimavitenskap, men kun produserer klimapropaganda som passer skurkokratiet i Norge, dette samrøret mellom panikkslagne politikere og subsidiekåte investorer.

Nå er det likevel tydelig at W&N ikke ønsker at ordførerne i Norge skal lese boka. Jeg antar at brevet deres har vært gjennom en hop av rådgivere, synsere og stakeholdere i de politiske sfærer før det ble sendt. Det er vel derfor hvert eneste utsagn i brevet slår ihjel det foregående. 

Utdrag fra leserveiledningen

Så greier de da også å servere en emmen lapskaus av omtrentligheter. Politikere trenger nemlig omtrentligheter for å få stemmekveget til å være enige med seg. De må for all del unngå å være konkrete slik at de kan tas i faktafeil. Her er noen høydepunkter fra brevet:

annonse

”Klimautfordringene er reelle.” Dette er så omtrentlig at alle kan forestille seg en eller annen anekdotisk hendelse og kalle det en utfordring. Men at vi har reelle utfordringer er uansett selvsagt: Utfordringen består i å få politikerne til å skjønne at der ikke finnes noen katastrofal global oppvarming pga menneskeskapte CO2-utslipp, og heller ingen katastrofale klimaendringer av noe slag. Ingen.

” …menneskelig aktivitet de siste 100 årene bidrar til et enormt hopp i CO2, som naturen ikke klarer å «fordøye», og endringene vil dermed komme raskere og bli mer dramatiske.” Jeg synes ordet ’hopp’ er særlig fornøyelig, om en jevn økning på én prosent i året. Likeledes er W&N’s bekymring over naturens ”fordøyelse” av særlig fantastisk karakter. Naturen er nemlig fint istand til å jafse i seg den økende CO2-mengden og derigjennom har kloden de siste 40 år økt sitt grønne dekke med 15-20%. Det skal komme ”raskere og mer dramatiske endringer”. Omtrentligheten og vagheten i dette er forbilledlig. Det er ikke mulig å forstå utsagnet uten å lage sine egne fantasibilder.

Så er jeg nødt til å sitere neste punkt i leseveiledningen, da det er ufattelig morsomt:

”Klimaet har vært varmere før, sett i geologisk tid. For 120.000 år siden var det ca. 1 grad varmere enn i dag. Havnivået var da 5 meter høyere enn i dag. Det var ikke noe stort problem, fordi det var ikke så mange mennesker på kloden, og folk bodde ikke i byer. Men et havnivå 5 meter høyere enn i dag, ville åpenbart vært et problem.”

Utopistiske revolusjoner og den nye overklassen

Jeg takker først for den verdifulle opplysningen om at menneskene ikke bodde i byer for 120.000 år siden. At havnivået var 5 meter høyere for 120.000 år siden er en grei forenkling, men å si at menneskene ikke ville takle det om havet steg fem meter nå, er forunderlig. De siste 17-18 000 årene har det gjennomsnittlige havnivået i verden steget omkring 130 meter pga avsmeltingen etter siste istid, og da hadde menneskene generelt bare å forholde seg til at man måtte flytte når havet begynte å skvulpe inn dørterskelen, f. eks. på Doggerland. De siste to tusen årene har havnivået økt svært sakte, men menneskene greide fint med en økning på 50 cm i året på det meste, for 14-15 000 år siden. Om det generelle havnivå skulle øke med de verste klimascenariene er det likevel bare snakk om under 1 meter på hundre år, og på hundre år er bygningsmassen uansett avskrevet og man vil ha hatt god tid til å flytte på seg. Det er heller ikke observert at havet stiger vesentlig pga mer issmelting for tiden. 

W&N sier også” Det finnes knapt forskere som benekter at mennesket kan påvirke klimaet.” Men dette er jo ikke spørsmålet, men hvor mye vi kan påvirke det, og med hva. Kutt ned alle trærne, som de gjør på Sørlandet for tiden for å sende biodrivstoff sørover i klimaets navn, og klimaet vil selvsagt endre seg. Plant massivt med trær, som de gjør i India og Kina for tiden, og klimaet vil selvsagt endre seg. Kjør bil, slipp ut CO2, og naturen gleder seg til festmåltidet og klimaet vil bli endret – til det bedre!

Til slutt kommer det et utsagn som : ”…peker 97% av forskningen på menneskelig aktivitet som en bidragsyter.” Bidragsyter til hva da? Menneskeskapt CO2 som bidragsyter til en grønnere planet? 100% enighet. Menneskeskapt rasering av miljøet som bidragsyter til klimatiltakene? 100% enighet. Menneskeskapt klimapropaganda som bidragsyter til klimareligiøse tiltak uten rot i vitenskap? 100% enighet.

Hver gang du ser at det er 97% enighet om noe så kan du uten videre trekke slutningen at dette er et konstruert tall, brukt for å påvirke. 99% er for mye, 98% er litt for mye, 96% er for belastet, 95% er for nøyaktig, og 94% er bare latterlig. Nei, 97% er perfekt, og fagfellevurdert forskning har konkludert med at dette er fordi 97 er et primtall, med all den suggestive mystikk som dveler ved primtallene.

Boktips til det Konservative Klimanettverk

Westgaard-Halle og Nilsen skal få noen boktips her til hvordan de heller skal gå frem dersom de ønsker at bøker ikke skal leses.

De og deres kumpaner på Stortinget kan gjøre som i Ray Bradburys Fahrenheit 451. Tittelen peker på antallet grader hvor papir brenner. Det er en hjerteskjærende roman hvor et spesielt brannvesen sporer opp og brenner bøker i privat eie etter at styresmaktene har forbudt bøker.

Eller de og deres kumpaner på Stortinget kan ta lærdom av George Orwells 1984. I denne fremtidsromanen blir alle innbyggerne overvåket, og hovedpersonen er ansatt i Sannhetsministeriet for å omskrive historien, når det f. eks. er lønnsomt å fjerne politikere som har falt i unåde fra alt skriftlig materiale. Klimakameratene kan simpelthen ansette folk for å omskrive all vitenskapelig litteratur, slik de har begynt med faketisk-institusjonen, som skal gjøre oppmerksom på all litteratur som presenterer fakta og meninger som ikke harmonerer med makthavernes. 

1984-metoden er mindre effektiv enn Fahrenheit 451-metoden, men mer skånsom og vil derfor møte mindre motstand i befolkningen.

Det er også mulig å ta eksempel av Franz Kafkas Prosessen. Istedenfor å bry seg om bøkene kan W&N simpelthen sørge for at folk som er uenige med makthaverne, får vite at de har gjort unevnelige ting, med alle mulige slags antydninger om at det ikke er lurt å holde på slik. Å utøve psykisk press er stort sett alltid virkningsfullt. Det er ikke uten grunn at mange står frem som klimarealister først etter at de har blitt pensjonister. Jeg kjenner selv fremragende fagpersoner som har fått vite at klimarealismen deres ødelegger for deres muligheter til opprykk og faglig forfremmelse. Mistenkeliggjøring er et fag som Westgaard-Halle og Nilsen ennå ikke behersker helt, noe vi ser av det merkverdige og sprikende avisbrevet deres.

Westgaard-Halle, Nilsen og alle medlemmene av det Konservative Klimanettverk burde gjøre som politikerne før i tiden: Starte studiesirkel med disse bøkene og lignende utvalgt stoff. Historien er full av kamp mellom makthavere og kjettere. Sigrid Undset ble f. eks. først forbudt i Tyskland og deretter ble bøkene hennes brent. 

Det vil være en ære for enhver klimarealist å få sine bøker brent av det Konservative Klimanettverk. 

MDG logikk: Hvorfor slakte den stakkars grisen når man bare kan gå i butikken å kjøpe bacon?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon