- Resett - https://resett.no -

Det grønne skiftet kommer til å ta lang tid: – Oljealderen er langt fra over

Verden er ikke ute av kullalderen, den er kanskje midt i oljealderen, og kan være i begynnelsen av gassalderen.

Det sier Øystein Noreng, professor emeritus i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

– Erfaringene er at nye energikilder supplerer etablerte energikilder snarere enn å erstatte dem, at strukturelle endringer i energimarkedene tar lang tid, mange tiår, og krever store investeringer i produksjon, infrastruktur og utstyr hos forbrukerne, skriver han i TU [1].

annonse

Les også: Manifest-Magnus: – Frps polariserende petroleumspopulisme er et betydelig problem [2]

Noreng skriver at til tross for sterk politisk sponsing og omfattende økonomisk stønad gjennom lengre tid sto fornybar energi (utenom vannkraft) for under fem prosent av verdens energiforbruk i 2019.

– På denne bakgrunn kan utfordringen fra «det globale grønne skiftet» fortone seg som ganske langsiktig. I fremtiden vil prisene på olje og gass svinge, som de alltid har gjort, men høyst sannsynlig vil det være markeder for norsk olje og gass ut dette århundret.

annonse

Han tror det blir mer hjemmekontor, og det vil øke energiforbruket, uten at det går ned på jobben. Med hjemmekontor vil folk flytte ut av byer for å få større boliger, og det fører til en byggeaktivitet som krever mer energi. Det vil også øke bilbruken.

Les også: Vindmøllesjef Åslaug Haga: – Det må bygges på land og til havs for å oppnå det grønne skifte [3]

– Livskvaliteten på småsteder kan bli et lokkemiddel overfor høyt utdannet arbeidskraft som inntil pandemien har søkt seg til storsteder, skriver han.

– Slike signaler kan antyde større sosiale og økonomiske forskjeller i kjølvannet av pandemien. Yrker med saksbehandling og intellektuell innsats vil ha bedre mulighet til å la seg praktisere hjemmefra enn yrker med rutiner og fysisk innsats. Dette er en drivkraft for sosial differensiering og politisk strid.

Han mener at det vil bli sterkere sosial segregering, der godt betalte jobber lokaliseres til mindre og mellomstore steder og storbyene tappes for ressurssterke mennesker.

Visst fanden skal det bores etter olje [4]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474