- Resett - https://resett.no -

Pave Frans: Det globale nord står i «økologisk gjeld» til det globale sør

Pave Frans oppfordret torsdag finansfolk om å kalkulere den «økologiske gjelden» det globale nord skylder det globale sør.

Vi kan ikke overse «den økologiske gjelden som særlig eksisterer mellom det globale nord og sør», slo paven fast overfor deltagerne i et møte med World Bank Group og Det internasjonale pengefondet (IMF), i et brev [1].

– Vi står, faktisk, i gjeld til naturen i seg selv, så vel som til folk og land affisert av menneskeskapt økologisk degradering og tap i biologisk mangfold, konstaterte han.

annonse

– I så måte tror jeg at finansindustrien, som er kjennetegnet av sin kreativitet, vil vise seg som kapabel til å utvikle smidige mekanismer for å kalkulere denne økologiske gjelden, slik at utviklede land kan betale den, ikke bare ved å betraktelig begrense sitt forbruk av ikke-fornybar energi eller ved å assistere fattigere land i å utarbeide politikk og programmer for bærekraftig utvikling, men også ved å dekke kostnadene for innovasjonen som kreves til det formålet, fortsatte paven.

Likhet 

Pave Frans mener at vi ikke kan være fornøyde med å vende tilbake til det han mener er en ikke-egalitær og lite bærekraftig modell for økonomi og sosiale forhold, der en liten minoritet av verdens befolkning eier halvparten av velstanden, når coronapandemien er over.

annonse

Til tross for at mange mener likhet er et veldig viktig ideal, mener paven at vi ikke lever opp til det.

– Mange av våre brødre og søstre i den menneskelige familien, særlig de i samfunnets periferi, er effektivt ekskludert fra den finansielle verden, hevdet han.

Dette mener han finansbransjen må ta tak i.

– Dette betyr nødvendigvis at man gir fattigere og mindre utviklede nasjoner en effektiv andel av beslutningsmyndigheten og fasiliteringstilgangen på det internasjonale markedet.

Pave Frans advarer menneskeheten mot ny syndeflod grunnet global oppvarming [2]

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474