- Resett - https://resett.no -

Charter-sjokket og den farlige ensrettingen

Når faglig skepsis møtes med hat og fordømmelse, blir døren vidåpen for konspirasjonsteoretikere. 

«Charter-sjokket og de farlige kjendisene» [1] er tittelen på en mye lest og delt artikkel om artist og TV-personlighet Svein Østvik (59), bedre kjent som Charter-Svein, som i Oslo denne helgen ble observert foran en en bålpanne hvor demonstranter kunne se munnbind gå opp i flammer [2].

I kommentaren konstaterer ABC Nyheters redaktør David Stenerud at det ikke var så overraskende at fitness-kjendis Kari Jaquesson kastet seg på bølgen med Corona-skepsis, men noe mer skuffende at mannen bak Tøyen-cola også sluttet seg til konpsirasjonsteoretikerne.

annonse

– Det er lett å avfeie dem som dumme, dumme mennesker, disse som tror på coronakonspirasjonene. De som faktisk velger å bruke energien sin på å jobbe mot alle de gode kreftene som jobber så hardt for at vi skal komme oss gjennom dette. Det er farlig om oppslutningen rundt denne bevegelsen vokser. Mennesker vil dø om vi følger rådene fra konspirasjonsteoretikerne. Mange, mange mennesker.

Han er likevel mest skuffet over TV-personligheten Svein Østvik (Charter-Svein), som ifølge Stenerud er en «mange lytter til» og fortsetter med å knytte demonstrantene foran Stortinget til konspirasjonsteoretikere som tror at verden styres av en «pedofili-ring».

«Oss og dem»

annonse

Jeg ser ingen grunn til å forsvare hverken Jaquesson eller Charter-Svein. Coronaviruset er en sykdom som for deler av befolkningen kan være potensielt dødelig og som for mange andre kan føre med seg ukjente og livsbegrensende langtidsvirkninger. Det gjelder også oss som er relativt unge og friske.

Men Stenerud nøyer seg med den moralske avstandstaken som har blitt populær under covid-19-krisen. Han peker på «dem», «de andre» som ikke følger regler og anbefalinger, i motsetning til «oss» som «deltar i dugnaden».

Uten å være noen ekspert på hverken virus eller konspirasjonsteorier, er det ikke en spesielt oppsiktvekkende hypotese at nettopp en slik ensretting og oppdeling av verden i «gode» og «onde» bidrar til et klima der de som stiller spørsmål eller er skeptiske lett kan føle seg utenfor det gode selskap. Sånn sett minner covid-19 om debattene som har gått om både klima og innvandring i Norge de siste tiårene.

Øyeåpner

Jeg har selv ikke funnet grunn til å kritisere myndighetenes anbefalinger. Stort sett mener jeg også at Norge har landet godt på beina sammenliknet både med land som har gått lenger i innskrenkende tiltak og Storbritannia og Sverige som i perioder har åpnet mer opp.

Men det var likevel en øyeåpner da jeg lyttet til VGs podcast Giæver og gjengen, der Thomas Giertsen sammen med VG-kommentator Anders Giæver intervjuet Charlotte Haug. Hun er ingen hvemsomhelst. I tillegg til å være lege og forsker, er hun tidligere redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun er også underskriver av the Great Barrington Declaration.

4. oktober startet tre vitenskapsfolk en underskriftskampanje som tok til orde for «fokusert beskyttelse» istedenfor generelle samfunnsnedstengninger i forbindelse med Covid-19-pandemien. Dr. Sunetra Gupta, epidemiolog ved Oxford University, Dr. Martin Kulldorff ved Harvard, og Dr. Jay Bhattacharya ved Stanford, tok til orde for å beskytte de særlig utsatte og la resten av befolkningen gå tilbake til å leve livene sine som normalt. The Great Barrington Declaration ble signert av 30 000 leger, nesten 550 000 lekfolk og over ti tusen forskere innen medisin og folkehelse.

Det mest oppsiktsvekkende var ikke å lytte til Haugs betraktninger om avveiningen mellom å lukke samfunnet og å beskytte det mot virus. Hun snakker om at et samfunn aldri kan ha null risiko for å bli syk og dø noe sted, og at vi må alltid gjøre avveininger. Hun mener videre at strategien med å «slå ned» viruset ikke vil fungere og at mest sannsynlig vil viruset fortsette å være der, men det vil etter hvert bli det vi kaller endemisk, slik som vanlige forkjølelsesvirus.

annonse

Alt dette er interessante argumenter for en lekmann å lytte til, men også poeng Resetts faste lesere vil ha fått med seg tidligere.

Nei, aller mest gjorde det inntrykk å høre hvordan hun har vegret seg. For å snakke, for å ytre seg. Ikke fordi hun tvilte på sine egne argumenter, men fordi hun fryktet å bli stemplet som en som vil la mennesker dø. Og hvordan hun har opplevd at hennes kolleger, leger og forskere, vender henne ryggen.

Det er dette farlige debattklimaet som får bensin på bålet fra ensidige fordømmelser og raljeringer. Og det bør også de som nå raljerer og fordømmer Charter-Svein og andre som ikke lenger stoler på myndighetene, ha i bakhodet.

Charter-Svein brant munnbind på coronademonstrasjon: – Det har gått for langt [2]

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474