- Resett - https://resett.no -

Asylsøker kastet stein mot politiet etter SIAN-demonstrasjon

Fikk oppholdstillatlese i Norge, kastet stein mot politiet. 

Domfelte kom fra Afghanistan til Norge i 2014 som enslig mindreårig asylsøker (EMA). Han meddelte da politiet at han var 17 år. I dag har han fått innvilget en varig oppholdstillatelse.

Lørdag 15. august 2020 hadde SIAN fått tillatelse av Oslo politidistrikt til å arrangere en demonstrasjon på Furuset torg i Oslo. Politiets etterretning i forkant, advarte at det var varslet en motdemonstrasjon hvor mange ville møte opp.

annonse

Evakuering

Ikke lenge etter at SIAN hadde startet å fremføre sitt budskap, eskalerte situasjonen. Sperregjerder som var satt opp, ble etter hvert løftet opp og revet ned. Flere av motdemonstrantene kom seg derfor innenfor de ytre sperringene.

Situasjonen tilspisset seg, og motdemonstrantene egget og hisset hverandre opp til å gjøre opprør og ty til vold overfor politiet. Politiet ble dernest rett og slett angrepet.

annonse

Les også: Bråk og arrestasjoner under SIAN-demo i Drammen [1]

Av frykt for skader på eget mannskap, samt at politiet ikke lenge følte at de lenger mestret å ivareta sikkerheten til SIAN sine medlemmer, besluttet politiets innsatsleder å avbryte tilstelningen.

Politiet måtte deretter konsentrere seg om å beskytte samt bringe SIAN sine medlemmer trygt ut av området. Motdemonstrantene prøvde med vold å hindre denne operasjonen.

Etter at SIAN sine fremmøtte var eskortert til trygg grunn, hadde også politiet tenkt å trekke seg tilbake. Men, etter evakueringen, var det fortsatt mange som fortsatte å kaste stein mot politiet.

Politipersonellet ble i den anledning nærmest pepret med steiner som voldspøbelen, hovedsakelig med utenlandsk opprinnelse, kastet. Mange av steinene ble stoppet av politiets skjold. En politimann ble truffet, men skadeomfanget var heldigvis beskjedent.

Politiet rømte

I dommen fra Oslo tingrett fremkom det at politiet prøvde å presse motdemonstrantene vekk, men måtte gi seg. Takket være en gassgranat som politiets beredskapstropp fikk lagt ut, fikk politiet trukket seg tilbake.

Les også: Sian-markering: Motdemonstrant dømt for å kaste egg på politiet [2]

annonse

Foto

På bakgrunn av flere bilder tatt av domfelte, hvor han kaster steiner mot politiet, ble han etter hvert pågrepet og avhørt.

Dom

Hovedforhandling ble avholdt i Oslo tinghus 8. april 2021. Domfelte møtte, men erkjente ingen straffeskyld. Han innrømmet å ha vært til stede under demonstrasjonen, men avviste at han hadde kastet stein(er), samt vist «finger» mot politiet.

Retten så helt bort fra domfeltes forklaring, og fant det bevist at han kastet flere steiner mot politibetjenter som skulle forsvare og bevare stabiliteten og den normale disiplinen på stedet.

«Retten finner det videre bevist at steinkasting mot politiet var for å hindre en lovlig tjenestehandling, nemlig å opprettholde ro og orden samt sørge for at lovlige demonstrasjoner kan gjennomføres».

annonse

Domfelte har fra tidligere i 2017 overtrådt straffeloven § 273 (kroppsskade). Men, dette alvorlige lovbruddet ble den gangen overført for behandling og avgjørelse i konfliktrådet.

Retten fant ingen formidlende omstendigheter i saken, og besluttet at straffen ble satt til fengsel i 30 dager, som var i overensstemmelse med aktor sin påstand.

Resett kontaktet 9. april advokat Svein Holden per mail for en kommentar og eventuelt om dommen vil bli anket. Advokaten har så langt ikke besvart Resett sin forespørsel.

Bråk under SIAN-demo: – Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen [3]

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474