Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
annonse
annonse

Det må bare bli sagt.

Hovedbudskapet i FHIs rapport 15.4. om «Covid-19 blant personer født utenfor Norge»’er som følger:

«Koronapandemien har i Norge rammet personer født utenfor Norge, heretter kalt utenlandsfødte, hardere enn den øvrige befolkningen. Utenlandsfødte har oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. Det er stor variasjon mellom ulike grupper både i påvist smitte og innleggelser. Enkelte grupper er meget hardt rammet. Dette gjelder særlig personer født i Pakistan, Tyrkia, Irak, Somalia, Afghanistan og Etiopia.»

annonse

«Overrepresentasjonen forblir i hovedsak uendret også når vi deretter justerer for yrke, trangboddhet, medisinske risikogrupper, utdanning eller husholdningsinntekt (…) Dette indikerer at de målene vi har tilgjengelig for sosioøkonomiske forhold, trangboddhet og medisinske risikogrupper i begrenset grad forklarer de forskjellene vi observerer i påvist smitte, og at de i liten grad forklarer forskjellene i innleggelser mellom noen grupper av utenlandsfødte og norskfødte.»

«Andelen (per 100 000) av personer i gruppen som har vært innlagt med covid-19 har vært særlig høy blant personer født i Pakistan (898), Irak (449), Tyrkia (402) og Somalia (382). Enkelte grupper utenlandsfødte har spesielt lave andeler innlagte med covid-19; USA (14), Litauen (16), Latvia (25), og Sverige (29) og Kina (30).»

«Mens drøyt 2 % er positive blant de norskfødte med norskfødt forelder som er testet, er dette tallet hele 11 % for norskfødte med utenlandsfødte foreldre og 7 prosent for utenlandsfødte.»

annonse

Kommentar

Om årsakene til den sterke overrepresentasjonen blant innvandrerne fra Østen, Midtøsten og Afrika er FHI mer forsiktig; «Årsaken til overrepresentasjonen i ulike deler av innvandrerbefolkningene lar seg dermed ikke forklare med de dataene vi har hatt tilgjengelig i denne rapporten.»

En trenger ikke være rakettforsker for å kunne slå fast at årsakene til den sterke overrepresentasjonen av Covid i innvandrerbefolkningen. Den skyldes;

Hva som slår tyngst inn av ovennevnte variable er vanskelig å si noe sikkert om uten nærmere studier. Men at dette koster det norske samfunnet enorme beløp i form av økte helseutgifter, tapt verdiskapning som en følge av forlenget nedstegning av økonomien i tillegg til det store velferdstapet befolkningen forøvrig utsettes for, synes åpenbart. I tillegg kommer det paradoksale i at innvandrerbefolkningen favoriseres, og i enkeltes øyne, premieres med tidligere vaksinering på bekostning av den etnisk norske befolkningen.

At innvandrerbefolkningen og deres talspersoner ikke viser vilje til å ta ansvar, men snarere systematisk søker å bortforklare de faktiske forhold, er kun egnet til å så splid mellom innvandrerne fra disse landene og den etnisk norske befolkningen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon