Illustrasjonsfoto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB scanpix
annonse

– Det er ikke god klimapolitikk. Gassen som ikke brennes i Norge skal selges til utlandet og vil dermed gi de samme utslippene, men på et annet lands konto.

– Norge har hatt tjue år med vill utbygging av vindkraft til lands. Fjellområder er ødelagt, dyr og planter har mista sine leveområder, reindriftsland har gått tapt og befolkningen i lokalsamfunn har opplevd splittelse, skriver Alette Sandvik, nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag og Kari Merete Andersen, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet, i Klassekampen, og kommer med en advarsel:

– All denne ødeleggelsen har ikke skapt mer enn 10 TWh energi i 2020, bare noen få prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge som er på 153 TWh per år. Vindkraftbransjens uredelighet og måten NVE har håndtert vindkraftutbygging på har gjort mange kommuner negative til videre utbygging. Så nå øker presset på våre havområder.

annonse

De viser til at et argument for havvind er at vi trenger å elektrifisere oljeproduksjonen.

– Det er ikke god klimapolitikk. Gassen som ikke brennes i Norge skal selges til utlandet og vil dermed gi de samme utslippene, men på et annet lands konto.

Skremmende

annonse

De mener også at vi lever langt utover jordas kapasitet og det er skremmende at ikke flere politikere innser det absurde i å fortsette denne ville ferden.

– For å gjøre noe med de to største krisene i vår tid – klimaendringer og naturtap – trenger vi først og fremst å få ned forbruket. Klimaendringene henger nøye sammen med forbruk og kravet om vekst i vårt økonomiske system. Sparer vi strøm, så sparer vi natur – også fra havet.

Ingen trodde vel heller at naturen vår skulle ofres for datasentre og kryptovaluta, skriver de, og sier at Bitcoin krever 1200 ganger mer strøm per transaksjon enn en normal bank bruker på en korttransaksjon.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse