SIAN-leder Lars Thorsen ble angrepet og pågrepet etter å ha brent Koranen i Kristiansand i 2019. Foto: Skjermbilde Youtube.
annonse
annonse

Lørdag 24. april har SIAN fått tillatelse til å holde demonstrasjon i Sandvika. Kommunen begrunner sin tillatelse i en uttalelse på egne hjemmesider. Samme sted publiseres det en såkalt «Fellesuttalelse fra partiene i kommunestyret».

Den åpner slik: «SIAN er uønsket i Bærum»

Som Resett tidligere i dag skrev har politiet også vært ute med en oppfordring til foreldre hvor de skriver:

annonse

– Vi oppfordrer den enkelte foreldre til å ta en god prat med sin ungdom i forhold til eventuell tilstedeværelse og adferd. Det er spesielt viktig at man følger politiets anmodninger og retter seg etter det som blir kommunisert på stedet.

– Steinkasting, vold og andre hendelser gir dessverre uønskede konsekvenser for alle involverte. Det samme gjelder trengsel og situasjoner som i verste oppleves kaotisk og traumatisk.

Begrunnelsen

annonse

Kommunen begrunner sin tillatelse til SIANs demonstrasjon på denne måten:

«Hvorfor har Bærum kommune gitt tiltaltelse til SIAN?

Organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) har søkt Bærum kommune om å få bruke den kommunale Byscenen i Sandvika til å holde en appell med oppgitt tema «Info om islamproblemet» lørdag 24.04.2021, i tidsrommet kl. 13-15. Bærum kommune har saksbehandlet søknaden i tråd med vanlige prosedyrer og gitt SIAN tillatelse til bruk av Byscenen på vanlige vilkår.

At kommunen har gitt tillatelse til bruk av anlegget, betyr ikke at den aktuelle appellen organiseres eller gjennomføres i kommunens regi. Det betyr heller ikke at kommunen godkjenner, støtter, stiller seg bak eller på annen måte innestår for innholdet. Tillatelsen er et utslag av at kommunen respekterer innbyggernes ytringsfrihet og legger til rette for innbyggernes bruk av ytringsfriheten, blant annet, som her, gjennom utlån av Byscenen.

Å ytre seg kritisk om visse sider av samfunnet, herunder om religion, er tillatt. Å ytre seg hatefullt eller sterkt krenkende om individer eller grupper av individer, basert på kriterier som noens etnisitet eller religion, kan derimot etter omstendighetene være forbudt og i enkelte tilfeller også straffbart. At enkelte ytringer er forbudt, betyr likevel ikke at kommunen kan innskrenke SIANs mulighet til å holde den omsøkte appellen basert på en forhåndsvurdering av om den kan tenkes eller forventes å inneholde ulovlige ytringer. Som offentlig myndighet forholder kommunen seg til at bruk av ytringsfriheten er tillatt for alle uten forhåndssensur. Som anleggseier er kommunens rolle å sørge for at bruk av scenen er tilgjengelig på like vilkår for alle som søker om dette iht. vedtatte prosedyrer.»

Rett under denne forklaringen fra kommunen kommer så fellesuttalelsen fra partiene. Den lyder som følger:

«Fellesuttalelse fra partiene i kommunestyret

SIAN er uønsket i Bærum

Organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har nå varslet at de, som ledd i sin turné i landet, også skal markere seg i Sandvika.

annonse

Alle partiene som er representert i kommunestyret i Bærum vil prinsipielt forsvare SIANs rett til å ytre seg, men fordømmer SIANs holdninger.

SIAN har til tider misbrukt ytringsfriheten systematisk ved å spre sitt ulovlige og hatefulle budskap. Deres markeringer brukes til å spre et budskap som bygger opp under hatkriminalitet. I Bærum har vi sett forferdelige utslag. Det samme ideologiske grunnlaget ble i 2019 brukt til å begrunne drap og terror i vår kommune.

Mange vil trolig vise sin motstand mot SIANs budskap også i Sandvika. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle om å markere uenighet på en måte som ikke fører til fysiske konfrontasjoner. Som representanter for partier i Bærums kommunestyre vil vi markere at SIANs provokasjoner er uønsket i Bærum.»

Fellesuttalelsen er signert disse:

Ordfører Lisbeth H. Krog, og i tillegg gruppelederne for Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Frp, SV, MDG, Sp, Rødt, Krf og Pensjonistpartiet.

Skjermbilde Bærum kommune

Politiet advarer ungdom mot «å la seg rive med» under SIAN-demonstrasjon i Sandvika

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon