Illustrasjonsfoto: Oslo tingrett. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

I forbindelse med en ransaking i Oslo 11. desember 2020, prøvde en mann (34) med tyrkisk bakgrunn å knivstikke to politibetjenter i overkroppen.

På bakgrunn av en ransakingsbeslutning skulle politiet gjennomsøke leiligheten mannen (heretter benevnt domfelte) befant seg i.

Da domfelte åpnet inngangsdøra til leiligheten, og ble klar over at det var politiet som ville inn, dro han resolutt døra til seg. Dette ble avverget, da en av politibetjentene fikk satt en fot mellom dør og karm.

annonse

Da domfelte fysisk forsto at han ikke maktet å låse inngangsdøren, trakk han umiddelbart frem en kniv. Denne stakk han gjentatte ganger mot overkroppen til politibetjentene. Et av stikkene traff lettvesten til den ene politibetjenten i brysthøyde.

Politibetjentene fikk presset domfelte inn mellom døra og veggen, hvorpå domfelte valgte å slippe kniven, da han ble klar over at politiet skulle til å bruke pepperspray.

Tingretten
Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett 19. april 2021. Domfelte innrømmet ingen straffeskyld for å ha prøvd å knivstikke polititjenestemennene, men han tilsto at de 8 gram med kokain som ble funnet i hans bukselomme tilhørte ham.

annonse

Domfelte hevdet i korte trekk at han trodde det var en narkoman som ville inn, og var overbevist om at han var utsatt for et ulovlig voldelig angrep som rettferdiggjorde en nødvergehandling fra hans side.

Retten festet ingen troverdighet til domfeltes framstilling av saken, og bemerket at den var oppdiktet og et forsøk på å avpasse seg bevisene.

Straff
I denne straffesaken dreier det seg om en helt uprovosert voldshandling, begått med et svært farlig redskap. I tillegg, var denne handlingen rettet mot to politibetjenter under deres lovlige utførelse av tjenesten.

Domfelte er tidligere straffedømt og gitt påtaleunnlatelser flere ganger, men ikke for volds- eller narkotikakriminalitet. Retten vektla derfor at domfeltes tidligere kriminelle løpebane hadde liten innflytelse for straffereaksjonen i denne saken.

Alvorlighetsgraden i denne saken gjenspeiler seg blant annet til følgende gjengivelse fra rettsboken:

«Det er her tale om voldsbruk av kniv, som kunne fått svært alvorlige konsekvenser. Det fremstår som en ren tilfeldighet at ikke knivstikkingen fikk meget alvorlige konsekvenser for politibetjentene. Tiltalte (domfelte) brukte en liten, men skarp kjøkkenkniv med ca. 8 cm. knivblad.

Dersom pb. Xxxxxx ikke hadde hatt vest på seg eller knivstikkene hadde truffet utenfor vesten, kunne hun blitt svært alvorlig skadd. Det samme gjelder pb. Xxxxxx. Tiltalte (domfelte) hadde ingen kontroll med hvor han traff, der han stakk hånden ut bak døren. Det var tilfeldig at stikkene var 40-50 cm. fra pb. Xxxxxxs hode og ikke traff vitale steder på kroppen hans».

Oslo tingrett mente passende straff overfor domfelte var ubetinget fengsel i sju måneder, samt 3 000 kroner i saksomkostninger.

annonse

Det bemerkes at dommen var samstemt med aktors påstand, og den var enstemmig.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon