Jan Bøhler. Foto: Ole Martin Wold / NTB
annonse
annonse

Født Fri, som var ledet av komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman, får støtte fra politisk hold.

Jan Bøhler etterspør en redegjørelse fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) om hva regjeringen skal foreta seg, nå som et uavhengig bostyre ikke har funnet misligheter som skulle tilsi tap av statsstøtte for organisasjonen Født Fri.

– Det uavhengige konkursboet for stiftelsen Født Fri, oppnevnt av Oslo Byfogdembete, har «ikke avdekket at det foreligger mistanke om brudd» på de lover de har vært anklaget for. Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDis vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fris regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble stoppet. Bostyrer har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å ta klagen på dette til følge, skriver Bøhler i det skriftlige spørsmålet.

annonse

– Hvordan vil statsråden følge opp konkursboets konklusjoner og når vil dette skje? spør han.

Behandler klage

Melbys departement behandler for tiden klagen på vedtaket til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), der Født Fri ble fratatt statsstøtten basert på et notat fra Ernst & Young.

annonse

EYs notat, som er blitt beskrevet som mangelfullt, og IMDis konklusjon, har siden fått kraftig kritikk.

Shabana Rehman svarte på Resett-lesernes spørsmål

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon