Fra SIAN-demo i Drammen lørdag. Foto: Resett.
annonse
annonse

Vi har nettopp lagt bak oss en lørdag med opptøyer i Drammen. Men la meg starte med en beskrivelse fra Danmark. Der har så å si alle bandedømte innvandrerbakgrunn.

En gjennomgåelse av to års dommer til bande- og MC-medlemmer, viser at kun tre av de 48 dømte er av dansk opprinnelse.

Grov kriminalitet
I forbrytelsene det her gjelder, begått i forbindelse med en MC- eller bandekonflikt, er hele 94 prosent av de som ble funnet skyldige enten en immigrant eller en etterkommer av en immigrant.

annonse

Domsavsigelsene gjelder drap, drapsforsøk, grov vold og skyteepisoder i det offentlige rom.

Det er Ekstra Bladet som kommer med disse avsløringene. De har gjennomgått alle tilgjengelige dommer avsagt etter den danske bandeparagrafen fra juni 2018 til 7. august 2020.

I denne perioden ble 48 personer til sammen idømt 250 års fengsel, samt to livstidsdommer. Sju av disse ble i tillegg utvist fra Danmark. Av rettsdokumentene fremkom det at kun tre av de 48 dømte er av etnisk dansk opprinnelse. Gjennomsnittsalderen på de dømte var 26 år.

annonse

Loyal to Familia
20 av de dømte tilhørte den beryktede voldelige innvandrerbanden, Loyal to Familia (LTF). De ble til sammen idømt 128 års fengsel, som i gjennomsnitt utgjør 6,4 år for den enkelte.

Banden ble stiftet i 2012. I september 2018 ble LTF forbudt i hele Danmark.

I mars 2013 satt flere enn 40 personer fra denne kriminelle organisasjonen varetektsfengslet for blant annet grov narkotikahandel, drapsforsøk og drap.

Rigspolitiet
Ifølge det danske Rigspolitiets Nationale Efterforskningsenter (NEC), som har den nasjonale oversikten over MC- og bandegrupperingene i Danmark, var det i 2017 avdekket 92 rocker- og bandegrupperinger. I 2018 var antallet redusert til 82.

I 2020 blottla NEC at så mange som 729 personer var tilknyttet forskjellige MC-grupperinger, samtidig med at 514 personer var tilknyttet andre bander.

Konfliktene er i all hovedsak knyttet til det kriminelle narkotikamarkedet.

Kommentar
Hvor har det blitt av Hells Angels og Bandidos som dominerte det danske og norske kriminelle MC-miljøet i flere tiår? I de siste årene har det nærmest vært tyst i pressen hva de to klubbene angår.

I dag kan det virke som om det ikke er meget tilbake av den kriminelle virksomheten Hells Angels og Bandidos tross alt over tid ble mistenkt og domfelt for.

annonse

I dag er personer med innvandrerbakgrunn overrepresentert innen bandekriminalitet. Den kriminaliteten det her gjelder er også mye mer brutal og gjennomgripende enn hva man her til lands tidligere er vant til.

Den norske befolkningen kan på mange måter sammenligne med den kriminelle utviklingen som nå skjer i Danmark og Sverige. Både i Danmark, Sverige og Norge er det i ferd med å opparbeides en rå og omfangsrik voldskriminalitet som var totalt ukjent før innvandringen fra de ikke-vestlige landene tok til.

Carl-Ivar Hagen forutsa denne utviklingen for mer enn tretti år siden. Til tross for Hagens uttalelser, fortsatte Stortingsflertallet katastrofekursen hva den meningsløse og ukontrollerte innvandringen angikk.

Våre politikere har skapt og over tid tillatt denne utviklingen i landet vårt. Det er jo åpenbart at denne tilføringen av utlendinger fra den tredje verden har tvunget den norske og skandinaviske kulturen mer og mer tilbake og ut av kurs.

Ut av kontroll
Hvorfor tillot våre folkevalgte og utlendingsmyndighetene at den ikke-vestlige innvandringen til Norge kom helt ut av kontroll?

Norge har (minst) hundrevis av utlendinger her i landet som politiet verken vet hvem er eller hvilket land de eventuelt tilhører. De er utvist og befinner seg følgelig ulovlig i riket. Men, på bakgrunn av at de hverken har oppgitt riktig personalia eller statsborgerskap til politiet , vanskeligjør dette returprosessen.

annonse

Til tross for at de det her gjelder er utvist, fortsetter den norske stat månedlig å utbetale dem en engangssum. Dette for å forebygge ytterligere kriminelle handlinger som overlevelsestyverier med mer.

Hvorfor er det så langt ingen av våre politikere som har bidratt til denne meningsløse og ukontrollerte innvandringen – som har sagt til det norske folk – unnskyld?

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon