- Resett - https://resett.no -

Erna Solberg åpner for å diskutere abortnemndene

Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å diskutere abortnemndenes rolle.

Solberg sier dagens abortlov gir det ufødte liv et gradvis større rettsvern utover i svangerskapet, skriver TV 2 [1].

– Så kan man godt diskutere om abortnemndene fungerer helt godt, men å hive helt ut dette gradvise rettsvernet for det ufødte liv, det synes jeg er litt rart. Så for vårt vedkommende så mener vi at dagens abortlov bør stå sånn som den er i dag, sier statsministeren.

annonse

Norge har i dag selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. Etter dette må det treffes vedtak om svangerskapsavbrudd av en nemnd, i samråd med kvinnen.

– Det er et system som ikke er perfekt, og en av de tingene regjeringen har gjort er å få færre abortnemnder, sånn at det blir mer likebehandling mellom disse abortnemndene, sier Solberg.

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre ønsker å fjerne nemndene. SV ønsker dessuten selvbestemt abort hele veien frem til uke 22.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474