Jan Bøhler er stortingrepresentant for Senterpartiet, etter overgangen fra Ap. Foto: NTB Scanpix
Jan Bøhler er inne på Stortinget for Senterpartiet etter sjokkovergangen fra Ap i oktober, ifølge en ny måling. Foto: Ole Martin Wold / NTB
annonse

Krever svar fra kunnskapsminister Guri Melby (V). 

I en rapport til Kunnskapsdepartementet, som behandler klagen på vedtaket i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDis), anbefaler konkursboet at Født Fri sin klage blir tatt til følge.

Det var Oslo byfogdembete som opprettet bostyret etter at stiftelsen slo seg konkurs tidligere i år. Da ba Kunnskapsdepartementet bostyret om kommentarer i forbindelse med Født Fris klage på Imdis stopp av støtten til Født Fri.

annonse

Kunnskapsdepartementet har ikke svart Resett på hvor lang tid det vil ta å behandle saken, utover at det vil skje «så raskt som mulig».

Nå tar stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) om saken med kunnskapsminister Guri Melby (Venstre).

– Det uavhengige konkursboet for stiftelsen Født Fri, oppnevnt av Oslo Byfogdembete, har «ikke avdekket at det foreligger mistanke om brudd» på de lover de har vært anklaget for. Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDi’s vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fri’s regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble stoppet. Bostyrer har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å ta klagen på dette til følge.
Hvordan vil statsråden følge opp konkursboets konklusjoner og når vil dette skje?, skriver han i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Han viser til at bostyrer oppnevnt av Oslo byfogdembete har konkludert med at Født Fri har fulgt gjeldende lover og regler for stiftelser. De har levert regnskap for alle aktiviteter, slik loven krever. Videre er det dokumentert at stiftelsen har levert på de aktivitetene som er formålet med bevilgningen.

– IDMi har kjøpt private konsulenttjenester på godt over en million kroner som har ført til rapporter hvor det fremmes påstander, som i ettertid ikke ser ut til å stå seg i forhold til konkursboets gjennomgang. Saken reiser også spørsmål ved hvordan IMDi gjennomfører den lovbestemte veilederplikten, og forvaltningslovens krav til utredning av slike forhold, før pengestøtte inndras, skriver Bøhler i sitt spørsmål til kunnskapsministeren.

annonse

Han viser til at mange engasjerte mennesker i og utenfor Født fri gjorde en stor innsats for å sette negativ sosial kontroll på dagsorden i Norge.

– De drev over 30 prosjekter og arrangementer med involverte fra de berørte miljøene, herunder den prisbelønnede Stovnerrevyen som rektor på Stovner videregående har invitert Født Fri til å produsere gjennom flere år. De fortjener anerkjennelse for dette, og konkursboets konklusjoner gir en mulighet for å komme videre i saken, konkluderer Bøhler.

Kunnskapsministerens svar er ikke tilgjengelig. Resett kommer tilbake med en ny sak når svaret er klart. 

Født Fri fikk pengestøtten kuttet – nå bes departementet omgjøre beslutningen

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse