- Resett - https://resett.no -

Politifolk kurses i «Rosa kompetanse»

FRI, håper og ønsker at  undervisning, kursing og forelesninger skal medvirke til mer kunnskap og innsikt om seksuell veiledning, kjønnsidentitet og betydningen av de gjøremålene som må iverksettes mot at «hatkriminalitet» blir vektlagt. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Spesielt tilrettelagt for ansatte i justissektoren og politiet. 

Ifølge nettsidene til foreningen for kjønns- og seksualmangfold (FRI), tilbyr «Rosa kompetanse» faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndigheten og for øvrig alle andre deler av arbeidslivet.

Dette er et kompetansekurs og/eller foredrag om «hatkriminalitet», som FRI spesielt har tilrettelagt for ansatte i justissektoren og politiet. 

annonse

FRI håper og ønsker at  undervisning, kursing og forelesninger skal medvirke til mer kunnskap og innsikt om seksuell veiledning, kjønnsidentitet og betydningen av de gjøremålene som må iverksettes mot at «hatkriminalitet» blir vektlagt. Sistnevnte skal være særlig relevant for politiansatte. 

Elsa Skjong, som er juridisk rådgiver i FRI, informerer politidistriktene om at «Rosa kompetanse justis» hovedsakelig er rettet mot personer med minoritets- og LHBT [1] bakgrunn, samt at dette er et kurstilbud som primært er tiltenkt ansatte i politiet.

Skjong har vektlagt blant annet følgende i en av sine e-poster til politiet:

annonse

«Målet er at politiet gjennom mer kunnskap om LHBT-personer skal bli tryggere på at man skaper så tillitsbyggende møter som mulig med alle man møter. Dette er særlig relevant i forbindelse med å få ned mørketallene på hatkriminalitet, og gjør seg desto mer gjeldende nå som transpersoner fra januar 2021 har et vern i straffeloven mot hatefulle ytringer og annen hatkriminalitet».

Resett er kjent med at FRI flere ganger har gjennomført relevante «hatkriminalitetskurs» både for politimestre, politiets fellestjenester, utrykningspolitiet, etterforskere og ansatte tilknyttet en politivakt. 

Juridisk rådgiver for FRI, Elsa Skjong, har meddelt på nettet til sine «politi-kunder» at i utgangspunktet er kursene basert på informasjon og kunnskap om LHBT – personer, men store deler av innholdet er også overført til andre minoritetskategorier. 

Nedenfor gjengis hovedtemaene kursene FRI reklamerer, iverksetter og avvikler sett i relasjon til foredrag og i undervisningsøyemed for politiet, påtalemyndigheten og justissektoren:

«Rosa kompetanse justis» er planlagt, formet og forfattet på lag med fagfolk i politiet.

Økonomisk støtte
Årlig mottar FRI flere millioner i økonomisk statsstøtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

For 2016 var dette bidraget 4,2 millioner kroner. Resett har så langt ikke fått klarlagt hva FRI siden 2016 frem til i dag har fått utbetalt i statsstøtte. 

Men, Resett vet at FRI til tross for den årlige statsstøtten, hvert år sender inn forskjellige økonomiske prosjekt-søknader som støttes blant annet av Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Norad og andre aktører. I tillegg, innkreves det kontingentavgift av FRI sine medlemmer.

annonse

Ingen svar
Resett sendte følgende forespørsmål til juridisk rådgiver i FRI, Elsa Skjong, angående kursing i «Rosa Kompetanse justis»:

«Hei!

Jeg har blitt kjent med at du/dere i foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) underviser og holder kurs i “hatkriminalitet” for blant annet politietaten. 

Nærværende kurs, slik jeg har forstått det, er særlig rettet mot personer med minoritets- og LHBT bakgrunn.

Kan du gi en kommentar og/eller fortelle litt hva disse kursene egentlig går ut på, samt hvordan disse blir gjennomført i disse «corona-tider»? 

Når det gjelder politiet – hvor mye koster for eksempel et slikt to timers kurs/seminar? Er det en fast pris per deltaker, eller tar dere en samlet sum uavhengig hvor mange som møter opp?»

Resett har så langt, etter flere døgn, ikke fått en tilbakemelding eller svar. 

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474