Arbeiderpartiets Utenriksminister Trygve Lie 1896-1968. Handelsminister 1939, Utenriksminister 1940, generalsekretær i FN 1946-1953, Fylkesmann i Oslo 1955-1963, Industriminster 1963-1964 og Handelsminister 1964-1965. Foto: Amundsen NTB arkiv / Scanpix
annonse
annonse

Hva tåler sammenligning med sviket i 1940?

Og svaret er, uten tvil sviket fra dagens samtlige stortingspartier hva angår en bevisst og tilsløret masseinnvandring til Norge. Og spesielt den muslimske u-integrerbare delen derav.

Sannheten må frem, selv om statsmakten måtte bli brydd, ja det som verre er. Slik som å bli stillet til ansvar. For ennå lever der mennesker født før krigen som husker sviket og prøvelsene mot foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. For alle dem som måtte være det minste i tvil, les boken «Under Krigen» med undertittelen «Vi må ikke falle». I boken på 442 sider skrevet av Ingmar Sletten Kolloen møter vi våre forfedre og deres skjebner, hvorav mange led og døde. Også heltemodige kvinner.

annonse

Jeg er født i 1938 og husker kun bruddstykker fra selve okkupasjonen, men desto mer fra slekten. Dog har jeg nylig frisket meg opp og lest Kolloen-boken som tar for seg okkupasjonsåret 1940. Og bemerket meg at da Norge var beseiret, viste de nye herskerne ingen nåde. Alle måtte underkaste seg.

Vanlige folk ble stilt overfor de frykteligste valg. Familier ble splittet, venner endte opp som fiender. Men våre myndigheter den gang (som nå) trodde mer på freden, det selv etter at Polen ble angrepet 1. september 1939. Som skrevet i boken, når freden hersker begraver de unge sine fedre. I krigstider gråter de gamle ved sine sønners graver.

Les også: 1940, 2011, 2020 – uforberedt, uforberedt, uforberedt!

annonse

Hvorfor påminne dagens slekt slike uhyggelige omstendigheter? Fordi Norge er i farlig farvann igjen. Og dagens myndigheter er akkurat like ansvarsløse og virkelighetsfjerne. For nå som den gang blir helt klare tegn i tiden ikke tatt alvorlig. Og utrolig, vårt Storting tillater dagens regjering å føre en fatal kurs til nasjonens utslettelse og etterslektens underkastelse.

Erna Solberg-regjeringen er skyldig: Den finansierer med våre penger, og har gjort det i snart åtte år nå, en indoktrinering til nasjonal og internasjonal galskap, min rettmessige mening. Den bare fortsetter det Ap under Gro Harlem Brundtland-regjeringen begynte, og Jens Stoltenberg fortsatte, nemlig å undergrave vårt selvstendige, fredelige land. På tvers av Grunnloven som uttrykkelig forankret oss et selvstendig og udelelig rike.

Akkurat som Hitlers angrep på Polen i 1939 var et skremmende varsel i tiden, like faretruende er Sverige idag blitt. Men politikerne og riksmediene er bare feige, statsmakten likeså og Stortinget er helt bortreist – kun betalte statister. Men selv om sannheten svir må den frem: Dagens regjering gir fra seg landet og oss til fordel for korrupte krefter. Og vemmelig, alt i godhetens og falskhetens navn. Og slik kommer godt frem likhet med sviket fra 1940, vårt folk og vår kultur er nå på billigsalg til hvem-som-helst, inkludert terrorstater som Afghanistan.

Erna Solbergs utopi om en «en-verden» (som søkt innpodet befolkningen, men ikke oss advart – ved blant annet riksmedienes aktive hjelp) er til ensidig fordel for elitenes skruppelløse verden, ikke den lille mann og kvinne. Dem som opplever nedsidene.

Det var «nedside-folket» som stemte Storbrittania ut av EU, ikke de politiske elitene, et annet tegn i tiden. Så hør ikke på våre tilsvarende løgnaktige eliter. Men se, deretter forhandlet britene seg frem til en bedre EU avtale enn Norges EØS. Vår forhandlingsposisjon nå er langt sterkere med olje- og fiske-ressurser.

Hvorfor står  «Erna og Jonas» der med luen i hånden som husmenn og leilendinger overfor det nye EU, i realiteten et stor-Tyskland. Dette er grunn nok til Stortings- og elite-forakt. Samt grunn for hvorfor folket nå må gå mann av huse til høstens valg. For vi må ha forandring for ikke å tape alt hva våre fedre har sloss og dødd for. Og våre kvinner har grått over, et reelt 17. mai-tema i årets taler landet rundt.

Les også: Nasjonalkonservative eller identisme?

Jeg er for gammel til å drive aktiv valgkamp for noe enkelt parti, annet enn å sloss for det viktigste; medmenneskelig folkelig ærlighet og forandring til det bedre. Det kan umulig bli verre. For landet må reddes og folket tilbake i sadelen presist som demokratiet forutsetter. Respekt for myndighetene må gjenopprettes når den langt på vei er tapt, dvs selve samfunnskontrakten om folkets beskyttelse.

annonse

For som jeg skrev i kronikken «Dårlig tenkt og Covid19-administrert» mangler det logikk, med smitte-sentrene rundt Oslo ikke straks nedstengte, heller enn landet. Til enorm fortred og skade for alle oss andre ble innvandrerne sågar tillatt å reise ut og inn av landet som rene smittebærere. En regjerings tafatthet som står til stryk.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon