- Resett - https://resett.no -

DNB ilagt gebyr på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven

Gebyret fra Finanstilsynet kommer etter et hvitvaskingstilsyn i banken i 2020.

– Tilsynet var en oppfølging av tidligere tilsyn på hvitvaskingsområdet. Tilsynet avdekket vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven, skriver Finanstilsynet i en pressemelding [1].

DNB understreker i en børsmelding at banken ikke har vært mistenkt for hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking.

annonse

– Finanstilsynet kommer med kritikk av DNBs etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det å levere på myndighetenes forventninger på antihvitvaskingsområdet er en viktig samfunnsoppgave DNB har for å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet, heter det i børsmeldingen.

DNBs kontor i Riga, Latvia. Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Finanstilsynet bekrefter dette.

– Finanstilsynet foretok i 2020 også nærmere undersøkelser av bankens håndtering av kundeforhold til foretak i Samherjikonsernet. Undersøkelsen avdekket vesentlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven ved håndtering av kundeforholdene, skriver tilsynet.

annonse

«Etter Finanstilsynets vurdering viser så langvarige og omfattende mangler at antihvitvaskingsområdet over tid ikke kan ha fått tilstrekkelig prioritet i den overordnede styringen av bankens virksomhet», skriver tilsynet i rapporten.

Konsernsjef Kjerstin R. Braathen i DNB legger seg flat og aksepterer gebyret på vegne av banken.

– Å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking er en av våre viktigste oppgaver, og det har høy prioritet i styret og i hele DNB, sier hun.

– Vi skal kjenne kundene våre og har gjennomført tiltak som gjør at mistenkelige forhold kan rapporteres til Økokrim. Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet og  aksepterer derfor  gebyret fra Finanstilsynet, sier Braathen.

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474