De som har jobbet tettest på pandemien har lavere tillit til mediedekningen

Mens leger og sykepleiere er på nivå med befolkningen generelt når det gjelder spørsmålet om generell tiltro til mediene, skiller de seg ut når det kommer til corona-journalistikken.  På spørsmålet «Hvor høy tillit har du til at norske journalister og redaktører som rapporterer om koronakrisen, har tilstrekkelig forståelse og kunnskap om koronakrisen til å formidle … Fortsett å lese De som har jobbet tettest på pandemien har lavere tillit til mediedekningen