Mange lokale tillitsvalgte etterlyser et tydeligere Frp. Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix
annonse
annonse

– Det er blitt tungt å være tillitsvalgt i FrP. Både politisk og personlig, og oppfatningen av FrP er blitt endret i det siste.

Før Fremskrittspartiets landsmøte har Resett foretatt en omfattende rundspørring av gruppledere, lokallagsledere og fylkesledere i partiet, for å høre grasrotas mening om Frps situasjon.

Et av spørsmålene Resett stilte var hvordan de tillitsvalgte ser på de dårlige meningsmålingene. Frp har mistet én av tre velgere siden 2017, ifølge et snitt av meningsmålingene. Hva må gjøres for å snu situasjonen for partiet?

annonse

Svarene viser mye optimisme og tro på at det er mulig å snu situasjonen.

Frp har mistet én av tre velgere siden valget i 2017. Foto: NTB Scanpix
Frp har mistet én av tre velgere siden valget i 2017. Foto: NTB Scanpix

– Vi jobber målrettet og hardt med våre politisk synspunkter hver dag, det skal vi fortsette med, sier gruppeleder Cathrine Andersen i Sandefjord Frp.

– Vi må selvfølgelig drive en god valgkamp, tydeliggjøre forskjellen på FrP og våre konkurrenter Ap, SP og Høyre. Det er viktig å få tidligere velgere ut av sofaen, sier gruppeleder Ulf Erik Knudsen i Drammen Frp.

annonse

Men andre er mer pessimistiske. En av de som synes situasjonen er vanskelig er gruppeleder Randi I. Rettedal i Tysvær Frp. 

– Det er blitt tungt å være tillitsvalgt i FrP. Både politisk og personlig, og oppfatningen av FrP er blitt endret i det siste.

Hun mener saker som har bidratt til dette blant annet er at nominasjoner til stortingslister og verv preges av menn og mangler representasjon av kvinner og eldre politikere.

– Det er  urovekkende i den grad at vi skal stake ut politikk til å håndtere eldrebølgen og omsorgsutfordringer i tida framover, konstaterer hun.

Hun opplever også at sentraliseringen av landet under Erna Solberg er et problem for Frp.

– Folk oppfatter at distriktene taper stort i forhold til byer, slår Rettedal fast.

Må bli tydeligere

Flere vektlegger at Frp må ut av rollen partiet fikk som lillebror i et borgerlig samarbeid der Erna Solberg og Høyre regjerte.

annonse
Fremskrittspartiets leder Siv Jensen under pressekonferansen der hun varslet sin avgang. Foto: Berit Roald / NTB
Fremskrittspartiets leder Siv Jensen under pressekonferansen der hun varslet sin avgang. Foto: Berit Roald / NTB

– Partiet må tilbake til å være ett tydelig opposisjonsparti med ærlige meninger om de viktige sakene for folk flests hverdag, sier gruppeleder Geir Tore Persøy i Levanger Frp.

– At vi, i følge målinger har mistet velgere er en utfordring. Jeg tror mange av kompromissene i regjering har svekket velgernes tillit til at FrP gir klare svar på utfordringer. Vi må få tilbake at våre politikere «tør der andre tier», sier lokallagsleder Vidar Andersen i Larvik Frp.

Også Heidi Hanssen som leder St. Hanshaugen Frp tror  tror partiet kan ha stått for en noe uklar politikk samtidig som en regjeringsslitasje må tas i betraktning.

– Vi må vise til vår politikk på en klar og direkte måte. Partiet bør samles og stå sammen i politikken og utad til våre velgere. Sylvi Listhaug bør fortsette å kalle en spade for en spade, slik ar ingen er i tvil om vår politikk.  Det er svært viktig at FrPs politikk blir synlig og ikke forvekslet med det vi fikk til i regjering den siste tiden sammen med Venstre og Krf.

Som partileder må Sylvi Listhaug samle de ulike fløyene i Frp. Til tider har det vært hard strid mellom liberale og nasjonalkonservative krefter. Foto: Lise Åserud / NTB
Som partileder må Sylvi Listhaug samle de ulike fløyene i Frp. Til tider har det vært hard strid mellom liberale og nasjonalkonservative krefter. Foto: Lise Åserud / NTB

Arrnt Vegar Jensen leder Frps nordligste lokallag, Longyerbyen Frp. Han mener partiet klarte seg bra de første fire årene i regjering.

– Men med Venstre og KrF ombord ble våre seiere utvannet og vi måtte fronte en politikk vi ikke egentlig ville ha. Det er viktig å tørre å innrømme våre feil. Vi må si unnskyld til velgerne blant annet for Acer, sier han til Resett.

– For å gjenreise FrP må Sylvi rendyrke vår profil. Sylvi må markere forskjellen på oss og Høyre.Vi skal være det moderne arbeiderpartiet. Det moderne arbeiderpartiet fokuserer ikke bare på rettigheter, men å skape nye arbeidsplasser. Der er skattepolitikk viktig. Lavere skatter for næringslivet er avgjørende.

Også Kassandra Petsas i Fauske mener Frp må bli tydeligere.
– Vi må være på høyresiden, ulik de andre, vi må være oss – Frp. Ikke prøve bli for lik alle andre, spesielt ikke med tanke på viktige kontroversielle temaer som innvandring, flyktninger, islam, Israel, nasjonalkonservatisme og ytringsfrihet.

En lokalpolitiker som ønsker å være anonym uttaler seg slik:

– FRP med ny ledelse bør i fremtiden fokusere på innvandring, de uheldige konsekvensene av vedvarende norsk suvernitetsfragivelse som følge av EØS og at det i hytt og pine undertegnes såkalte internasjonale konvensjoner, og sløse kulturen i offentlig sektor. Eksempel på det siste er bistand og u-hjelp som ytes uten beviselig virkning eller krav til mottaker, byggeprosjekter av typen nytt Munch-museum, verdens mest oppblåste byråkrati; Norge er trolig det landet i verden med flest offentlig ansatte direktører. Disse har i sin tur et vanvittig lønns -og godenivå, sier politikeren. 

– Siv har ødelagt
Arne Georg Aunøien leder Tynset Frp. Han bruker harde ord om den avtroppende partilederen.
– FrP har vært alt for ettergivende i regjeringssamarbeidet. Skulle aldri tillatt at Erna å kaste Sylvi å gå som justisminister. Skulle kastet Erna da er min mening. Skulle aldri tillatt at Venstre og KrF å gå inn i Regjeringen. Du ser resultatet, bare rot og surr. Det må føres en knallhard gammel FrP politikk slik Carl Ivar gjorde. For vel ti år siden var det FrP som var godt over 20% og høyre ned mot 10/12%, nå er det omvendt. Siv har ødelagt partiet med sin politikk, slår han fast.
Han er ikke den eneste som er kritisk til den avtroppende partilederen.
– Frp må blankpolere profilen og vende tilbake til de sakene som var under Carl I Hagen. Under Siv Jensen ble partiet Høyre Light. Siv svarte som ett Høyremenneske. Hun svarte ikke på spørsmålene, sier gruppeleder Odd Gunnar Tveit i Birkenes Frp. 
Etterlyser organisasjonsutvikling

Ullensaker Frps Alf Jaran Karlsen etterlyser organisasjonsutvikling.

– Politikk er ikke bare politisk, det er også organisasjon og mennesker. Vi må fokusere først og fremst på oss selv og vår organisasjon. Politikk fra et helhetsperspektiv er sirkulær; en god organisasjon utvikler god politikk, god politikk tiltrekker seg gode mennesker, gode mennesker legger grobunn for en god organisasjon. Det er dette som gir varig vekst og utvikling. Når man kjemper om velgere annen hvert år kun etter det siste politisk motebilde, så vil oppslutning kunne vende begge veier like fort som vinden, sier Karlsen.

 

annonse

Slutte å skyte på hverandre

I motsetning til i de etablerte mediene og også tidvis i Resetts kommentarfelt, er ikke de lokale tillitsvalgte i det store og hele opptatt av interne strididgheter mellom såkalte nasjonalkonservative og liberale. Med noen unntak.

Gruppeleder Halvor Lognvik i Vinje mener det første som må skje er at medlemmer i Frp slutter å skyte på hverandre i offentligheten og mener debatter om personer og politikk må foregå internt og at man bør være vennlige overfor hverandre.

– Eksklusjoner bør aldri finne sted, et liberalt parti tåler både diskusjoner og uenighet, sier Lognvik, som også er misfornøyd med kvinneandelen i partiet.

Lokallagsleder Maurith Julie Fagerland i Arendal Frp mener partiet ikke har vært tydelige nok i det prinsipielle forsvaret av Sians rett til å ytre seg.

– Min tanke er at vi mistet mange når de oppfattet å få beskjed om at de var uønsket i FrP om de støttet Sian. Derfra har vi mistet mange fordi vi den gangen ikke sto prinsippfast på ytringsfriheten som er så viktig for oss alle, og som også Sian har krav på.
Dette har blitt bedre nå, også viktigheten av ytringsfrihet er blitt tydeliggjort. Jeg tror en beklagelse kunne hjulpet, sier hun.
– På samme måte mistet vi medlemmer og gode tillitsvalgte til andre partier når det fra flere kom utsagn som antydet at nasjonalkonservative kunne kobles mot krigen og nasjonalsosialister. Her har det kommet en beklagelse, og jeg oppfatter at dette hjalp noe- men den kom for sent.
Hun mener også partiet har vært for lite tydelig i forhold til motstand mot EU, reforhandling av EØS-avtalen, Acer-avtalen og EUs nye migrantpakt. Maurseth, som uttaler seg på eget grunnlag, etterlyser tydeliggjøring.
Nytt fokus

Andre ønsker en annen politisk tilnærming enn partiet har i dag.  Berit Dsahl Hansen i Lon gyearbyen Frp mener man må rette opp klasseforskjellnee i samfunnet og ikke ta mer fra svake og syke.

– Hjelp de heller opp og fram. Slik det er nå blir de sykere og svakere, sier Berit Dahl Hansen i Longyearbyen Frp.

Også gruppeleder Fredrik Aalien i Sigdal mener partiet bør skifte fokus.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

–  Vi må slutte å diskutere klima med mdg og innvandring med KrF, og heller begynne å snakke om hvordan vår politikk best løser dagligdagse problemer for helt vanlige folk.
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon