Skjermbilde Bufdir
annonse
annonse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), lanserte torsdag en rapport om blant annet hatefulle ytringer i norske mediers kommentarfelt på Facebook. Det er NRK, VG, Dagbladet, TV 2 og Nordlys som er undersøkt. 

Det er Retriever som har foretatt undersøkelsen, som viser at om lag to prosent av kommentarene på de ulike medienes Facebook-sider inneholder hatefulle ytringer.

Retriever har undersøkt Facebook-sidene både i ettertid, det vil si mange måneder etter at innleggene ble post, og for en periode i sanntid. Det vil si fortløpende. På Facebook kan man ikke forhåndsmoderere.

annonse

119 av de 5 309 kommentarer i datagrunnlaget faller inn under definisjonen av hatefulle ytringer. Dette tilsvarer om lag to prosent av kommentarene publisert på de ulike medienes Facebook-sider, heter det i rapporten.

Retriever fant ingen reduksjon i hatefulle ytringer i ettertid, det vi si etter moderering. De skriver følgende:

«Som tidligere nevnt, ble kommentarene i sanntidsperioden registrert og analysert etter hvert som de ble publisert. Dette for å fange opp kommentarer før de eventuelt ble moderert bort fra mediene eller Facebook. Totalt er det registrert ni hatefulle ytringer av 723 kommentarer i koronaperioden. Vi finner med andre ord ikke flere hatefulle kommentarer i sanntidsperioden, enn i de to periodene som er analysert måneder etter kommentarene ble publisert. Dette indikerer at mengden hatefulle ytringer som modereres bort ikke er betydelig.»

annonse

I det de omtaler som «normalperioden»  2019/2020 har de registrert 57 hatefulle ytringer av totalt 2 000 undersøkte kommentarer. Dette utgjør en andel på tre prosent. Under koronaperioden (mars/april 2020) er det registrert 53 hatefulle ytringer av totalt 2 586 kommentarer, noe som utgjør en andel på om lag to prosent. I perioden analysert i sanntid (to dager i november 2020) har de registrert ni hatefulle ytringer av totalt 723 kommentarer, hvilket utgjør om lag én prosent.

Det er dette som gjør at de konkluderer med at de store norske mediene lar hatefulle ytringer få stå. Og hvilken definisjon har de lagt til grunn for begrepet «hatefulle ytringer»?

«Hatefulle ytringer forstås som stigmatiserende, nedsettende, krenkende, sjikanerende eller truende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger og oppfatninger basert på kjennetegn – som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, alder, politisk syn, sosial status, geografisk tilhørighet eller tilhørighet til nasjonal minoritetsgruppe».

De ulike mediene har så langt ikke kommentert på forekomsten av hatefulle ytringer på sine Facebook-sider.

– Ikke overrasket

Resett-redaktør Helge Lurås sier han ikke er overrasket over at det finnes hatefulle ytringer på disse mediene.

annonse

– Vi har flere ganger påvist både drapstrusler og sjikane i andre mediers kommentarfelt, og vi har gjort det for å påpeke at kritikken mot Resetts kommentarfelt er selektiv og tendensiøs.

Han sier det går store ressurser med til å moderere kommentarfeltene både på Facebook og Disqus.

– Vi bruker 4-5 årsverk på å moderere på Resett og til tider blir vi overveldet, sier Lurås.

Han opplyser at Resett har Norges mest aktive kommentarfelt med 2500-3000 kommentarer på Disqus daglig og ofte mange hundre og tusen kommentarer på Facebook.

På spørsmål sier Lurås sier han ikke har noen skadefryd over resultatene for de andre medienes del.

– Men jeg håper de og diverse kritikere av Resetts kommentarfelt blir litt mer ydmyke når de ser at det slett ikke bare er enkelte av våre lesere som er ufine og går langt over streken.

Og de andre mediene har langt større budsjetter enn Resett og burde ha bedre forutsetninger til å gå gjennom Facebook og luke ut det som er, påpeker Lurås.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon