Tidligere leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Foto: Cornelius Poppe / NTB
annonse

Lederen av Antirasistisk senter lever av å kalle nordmenn for rasister. Han sitter på sine høye hest med en stokk rasistkort og deler dem ut.

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Foto: Lars Thorsen

Det er knapt nok fantasien som begrenser  Berglund Steen. Han har opphøyd seg selv til dommer og det med god hjelp av gammelmedia. Trenger de et rasistkort, så er det bare å spørre.

Les også: Smittespredning: – Sykdom i familien, sier de, og drar på ferie til Pakistan

annonse

Ny bok

Boken «Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt» er skrevet av Rune Berglund Steen og er nylig utgitt på Manifest forlag:

Fotomontasje: Manifest forlag

«Rune Berglund Steen tar her et oppgjør med norsk og europeisk flyktning- og asylpolitikk. Han argumenter for at oppkonstruerte fiendebilder har fortrengt etterkrigstidens humanisme. Slik har virkeligheten til mennesker på flukt blitt stadig tøffere.»

annonse

«Innvandrersmitte»

– Vi vet at det er en del der ute som er rede til å omfavne forestillinger om noen grupper av medmennesker som farlige. Da bør de av oss som ønsker et inkluderende samfunn uten rasisme, unngå begreper som noen vil lese slik, sier Berglund Steen om begrepet «innvandrersmitte».

Les også: Danske innvandrere flytter bryllupsfester til Sverige – vil unngå smittetiltak

Antirasistisk senter har vært med på å innføre en rekke nye ord, slik som «ubevisst rasisme», «strukturell rasisme», «hverdagsrasisme» og så videre. Der har de fulgt med i tiden, men da «innvandrersmitte» dukket opp så satte Berglund Steen seg på bakbeina. Han sa seg enig at vi kan få lov til å snakke om smitte blant innvandrere, men.

Smitten er urovekkende høy

Den er høyest blant de med bakgrunn fra muslimske land. I mars 2020 da tiltakene ble innført så gikk smitten ned blant nordmenn, men den var økende blant innvandrere. Dette er ikke et særnorsk fenomen, det samme skjer i andre land. Først ble det hevdet at årsaken var språkproblemer – at de ikke fikk informasjon på sitt språk. Det ble også forklart med at de bor trangt og har utsatte jobber.

Men en rapport fra Folkehelseinstituttet fastslo at ingen av de årsakene er nok til å forklare innvandrersmitte.

(Artikkelen fortsetter under)

annonse

Allah, feriereiser og fedme blant årsakene til høy covid-forekomst blant innvandrere

Dette er et dilemma for Berglund Steen

Hvis han aksepterer begrepet innvandrersmitte, så må han også erkjenne at den høye smitten ikke kommer av sosioøkonomisk årsaker og språkproblemer. Innvandrersmitte kommer av manglende integrering – noen er her fysisk, men ikke psykisk. De lever i utenforskap, omgås kun egne og deltar lite i det norske samfunnet. En slik innrømmelse vil også innvirke på boksalget – han omtaler de som er imot innvandring for «umenneskelige».

Les også: Virussmitten herjer blant innvandrere: Noen lever i en annen verden, selv om de bor midt blant oss

«Virkeligheten er i dag ekstrem på begge hold: På den ene siden har man ekstrem lidelse, i krigsherjede og autoritære opprinnelsesland, i flyktningleirer og på Middelhavet. På den andre siden har man ekstrem motstand mot å avhjelpe lidelsen, i regjeringer og i de høyrepopulistiske og nasjonalistiske lagene av europeiske nasjoner», skriver han på Antirasistisk senters hjemmeside: «Frykten for at de skal bli en del av våre samfunn. Frykten for at de bringer noe med seg som vil være til skade for oss som allerede er her. Frykt er kanskje den vanskeligste følelsen å forstå når man ikke deler den. Jeg kan forstå uroen over forandringer, men jeg forstår ikke fanatismen.»

Berglund Steens forrige bok «Svartebok over norsk asylpolitikk» behandler samme emne

annonse

Årsaken til innvandrersmitte

Mange vil ikke delta i det norske, de vil bare høste de økonomiske godene. De omgås ikke nordmenn og holder seg med sine egne. Religion overstyrer livet, mange tror at skjebnen er forutbestemt, deres liv og virke er gudens vilje og de skal underkaste seg himmelens krefter. De føler liten skyldfølelse for egne handlinger, guden der oppe er allmektig og tilbe han er viktigere enn regler om smittevern. Gudens lover er overordnet Norges lover. De skal underkaste seg guden og be til ham. Da vil ham vise dem nåde og beskytte dem fra sykdom og andre plager.

Dette har vært feid under teppet. Men så kom viruset og befolkningen er frustrert over strenge tiltak.

Les også: Snakker dårlig norsk og bryr seg ikke om koronaråd fra myndighetene

– I bunnen for den harde asylpolitikken ligger strømninger preget av fremmedfrykt, spesielt et fiendebilde av muslimer, sier forfatter Berglund Steen.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet kommer med tall:

«Andelen (per 100 000) av personer i gruppen som har vært innlagt med covid-19 har vært særlig høy blant personer født i Pakistan (898), Irak (449), Tyrkia (402) og Somalia (382).»

«Mens drøyt 2 % er positive blant de norskfødte med norskfødt forelder som er testet, er dette tallet hele 11 % for norskfødte med utenlandsfødte foreldre og 7 prosent for utenlandsfødte.»

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«Overrepresentasjonen forblir i hovedsak uendret også når vi deretter justerer for yrke, trangboddhet, medisinske risikogrupper, utdanning eller husholdningsinntekt (…) Dette indikerer at de målene vi har tilgjengelig for sosioøkonomiske forhold, trangboddhet og medisinske risikogrupper i begrenset grad forklarer de forskjellene vi observerer i påvist smitte, og at de i liten grad forklarer forskjellene i innleggelser mellom noen grupper av utenlandskfødte og norskfødte.»

Hvis Rune Berglund Steen godtar innvandrersmitte så blir han også nødt til å erkjenne at Hege Storhaug har rett.

Virussmitte, SIAN og sinte muslimer – illusjonen om integreringen

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse