- Resett - https://resett.no -

Kraftig fall i statens oljeinntekter

Statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten i 2020 var lavere enn de har vært siden 1999. Også i år ventes det langt lavere inntekter enn vanlig.

Inntektsbortfallet skyldes lav oljepris, men også de midlertidige skatteendringene som et bredt flertall på Stortinget vedtok som et koronatiltak i juni i fjor, skriver NRK [1].

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslår regjeringen at inntektene fra sektoren i 2021 vil bli om lag 154 milliarder kroner. Det er 45 milliarder kroner mer enn resultatet i 2020, men også dette tallet er usedvanlig lavt.

annonse

Inntektsbortfallet skyldes lav oljepris, men også de midlertidige skatteendringene som et bredt flertall på Stortinget vedtok som et koronatiltak i juni i fjor. Hensikten var å dempe krisen som koronapandemien og oljeprisfallet hadde kastet petroleumsnæringen og leverandørindustrien uti.

– Jeg er sterkt bekymret. Hovedproblemet er at vi bruker enorme subsidier på å holde aktivitetsnivået i oljeindustrien kunstig høyt. Vi risikerer å statlig subsidiere utbygginger på norsk sokkel som vil være ulønnsomme for fellesskapet, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

SV sto utenfor det brede flertallet om oljeskattepakken.

annonse

– Det er ingen tegn til at det nå investeres i ulønnsomme prosjekter. Jeg legger til grunn at selskapene investerer ut ifra lønnsomhet, svarer finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet bemerker at det er vanskelig å beregne effekten av fjorårets skatteendringer. Det er blant annet vrient å fastslå hvor mye av inntektsfallet som skyldes skatteendringene, og hvor mye som skyldes endringer i oljeprisen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474