Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX .
annonse
annonse

Om våren er dyrene på sitt mest sårbare. Nytt liv kommer til og skal vernes om. I denne perioden skytes mange dyr på skadefelling.

Det er en utbredt oppfatning at menneskers økonomiske interesser er viktigere enn dyrs liv, selv i den perioden de beskytter nytt liv. Men vi er ikke alene på jorda. Vi må bevege oss bort fra den antroposentriske og egosentriske holdningen at det bare er vår art og våre interesser som teller.
Problemet er vår egen ekspansjon. Våtmark, strandsoner, skoger og fjell bygges ut, og det blir stadig mindre plass til de ville dyrene. Overfiske og overgjødsling tvinger arter nærmere menneskene. Måkene forflytter seg fra hekkeområdene langs kysten for å hekke på hustak og fostre opp ungene på insekter og avfall. Gjess og svaner beiter i økende grad på innmark, fordi oppblomstring av trådalger har fortrengt ålegresset – vannfuglenes beitemark.

Søppel i naturen.
Foto: Frank May / NTB scanpix

Slik skaper menneskene konfliktene selv, men løser dem gjerne med videre fortrenging. Måkene hindres i å hekke med skremmetiltak, noen ganger med lovstridig fjerning av reir og egg. Tusener av gjess skytes på skadefelling om våren. Begge foreldrene trengs i oppfostringen av avkommet, og skytes en av dem vil egg eller unger gå tapt. Det vil også etterlate en sørgende make.

annonse

Måkene må tillates å hekke. De vanligste bymåkene – fiskemåke,  hettemåke og krykkje – er rødlista arter som trenger ekstra beskyttelse. Miljødirektoratet har laget en god veileder til viltforskriften, der de gir råd om hvordan man kan leve i fred med alt fra måker på taket til grevling under huset. Har måkene først startet hekking er det forbudt å forstyrre. Man kan ikke fjerne påbegynte reir. Det lønner seg heller ikke, da forstyrrelser vil føre til at hekketiden forlenges. Et godt tiltak er å tilrettelegge for hekking andre steder, med måkeplattformer som settes opp på egnede steder.

Bønder bør påregne et visst økonomisk tap til beiting fra andre arter. Det er jordbruk langs hele kysten, og det er helt nødvendig å sette av friområder der gjess kan tillates å beite i fred. Ved å skjøtte slike friområder kan fuglene gjennom ulike skremmetiltak læres opp til å bruke dem. Laser i kombinasjon med friområder har gitt gode resultat mange steder.

Les også: Jenny Rolness i Dyrenes Rett angriper kråkejakten

Bare 4 prosent av verdens pattedyr og 30 prosent av verdens fugler er ville, resten er mennesker og deres husdyr. Det er ikke for mange av de ville dyrene, det er bare leveområdene deres som er blitt mindre. Det er en skremmende utvikling mot at vi ikke tåler naturlige bestander av noen arter, fordi vår egen art er blitt så altfor tallrik.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

For mange mennesker er det en stor sorg at dyr skytes og fordrives, i en slags evigvarende krigføring. I stedet bør vi leve i fred med livet rundt oss. Det er fullt mulig, hvis bare viljen er til stede.
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon