Forsker i Statistisk sentralbyrå Astri Syse har sett nærmere på hvor mange godt voksne innvandrere Norge vil ha om noen tiår. Her forklarer hun befolkningsveksten i Norge under et foredrag i Oslo i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB
annonse
annonse

I 2040-årene vil omtrent tre av ti personer i Norge i alderen 55-66 år ha innvandrerbakgrunn. I dag er denne andelen én av ti, skriver Forskning.no.

For et tiår siden var nettoinnvandringen til Norge over 40 000 personer i året, men de siste tre årene har den sunket til mellom 11 000 og 25 000 personer i året, skriver Forskning.no. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil innvandringen fortsette på dette nivået de neste tiårene.

I løpet av de neste 20 år vil antallet innvandrere i aldersgruppen 55 til 66 år nesten tredobles fra drøyt 85 000 til over 220 000, og mange av disse vil være lavt utdannet. Forsker Marianne Tønnesen sier til Forskning.no at integreringspolitikken fremover i større grad bør rettes mot dem.

annonse

Hun har sett nærmere på denne gruppen sammen med Astri Syse fra SSB, og de presenterer resultatet av arbeidet i siste nummer av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Konsekvenser

Tønnesen og Syse mener at «[d]ersom mange av disse etter hvert godt voksne innvandrerne blir stående utenfor arbeidslivet, vil det ikke bare få negative konsekvenser for skatteinntektene i Norge. Det vil også kunne påvirke ulikheten mellom grupper i samfunnet og opplevelsen av samhold og tillit i det norske samfunnet.» De advarer om at det kan bli særlig vanskelig å sysselsette kvinnene i denne gruppen.

annonse

Cirka 70 prosent av de nevnte innvandrerne vil ha bakgrunn fra Asia, Afrika, Øst-Europa utenfor EU eller Latin-Amerika. Rundt 30 prosent vil være født i østlige EU-land.

Tønnesen og Syse har regnet seg frem til at over 60 prosent av de eldre innvandrerne fra østlige EU-land vil være menn, mens omtrent 57 prosent av de godt voksne innvandrerne fra Asia og andre deler av verden utenfor Europa, vil være kvinner. Dette fordi kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn, og mange av de som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening har vært kvinner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon