- Resett - https://resett.no -

Hamar Arbeiderblad driver med journalistikk, ikke med «unnskyldninger»

Under overskriften «FpU-ere med Israel-flagg kjeppjaget fra Hamar sentrum – lokalavisen «unnskylder» angriperne [1]» publiserer Resett.no lørdag en artikkel der stortingsrepresentant for FrP Tor André Johnsen ukritisk får plante påstander som mangler rot i virkeligheten.

Det er tilsynelatende kun én person som er kilde til det Resett velger å slå fast som et faktum, uten så mye som et sitattegn foran, og det er Johnsen selv. Først langt nede i saken får Resetts betalende lesere «resonnementet» hans om at politiet og lokalavisen «ser ut til å ha det synet at å utøve sin ytringsfrihet er det samme som å provosere».

– På sett og vis unnskylder de og legitimerer slik voldelig atferd, siteres Johnsen på.

annonse

Når redaktør Helge Lurås uten noen forbehold går god for denne høyst tvilsomme sammenstillingen, tillegger han HAs journalister en agenda når de gjør jobben sin og dekker en lokal demonstrasjon. Å beskrive hva som skjer underveis, slik HA gjør, er helt legitimt. Det samme gjelder det å stille spørsmål til motdemonstranter hvorfor de er til stede på en fredelig markering. Dette er noe vi også har gjort når andre, for eksempel SIAN, demonstrerer.

Verken Lurås eller andre fra Resett har selv vært til stede på Hamar denne dagen, men tar ingen forbehold når de beskriver HA-ansattes angivelige hensikter. Forutsigbart nok fordømmes og svartmales avisas journalister i kommentarfeltet under saken. De beskyldes blant annet for jødehat – en spinnvill konspirasjonsteori som ikke på noen måte er forankret verken i den aktuelle artikkelen eller virkelighetens verden.

Det er ikke dekning for å si at HA «unnskylder» at noen er blitt «kjeppjaget» fra Hamar sentrum.

annonse

Det er for øvrig et øredøvende paradoks når Resett uten noe forsøk på å hente inn tilsvar mistenkeliggjør HA, når vi nettopp formidler hendelsesforløpet og kritikken som motdemonstrantene målbærer. Samme dag som israelsk militære med overlegg bomber redaksjonslokalene til uavhengige medier i Gaza, og dermed begrenser verdenssamfunnets mulighet til å følge med på hva som skjer, får Steffen Tingvoll Evensen (FpU) ta rollen som den som «må stå opp for ytringsfriheten og mot voldsvenstre», som han sier i Resetts «artikkel».

Vi er ikke enige i at det er Resetts spekulative fjernanalyse som fremmer ytringsfrihet. Derimot har vi tro på tilstedeværende journalister som rapporterer fra der folk er, og intervjuer involverte parter.

Slik forankres en konstruktiv offentlig debatt.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474